ASSA ABLOYs årsredovisning publicerad på webbsidan

Från och med i dag finns ASSA ABLOYs årsredovisning för 2011 tillgänglig på bolagets hemsida, www.assaabloy.com.

Den tryckta versionen kommer att vara tillgänglig inom kort och kan beställas från ASSA ABLOYs hemsida under Investor Relations/Prenumeration/Beställ material eller per telefon 08-506 485 00.

Mer information
Johan Molin, VD och koncernchef, tel: 08-506 485 42
Carolina Dybeck Happe, Ekonomi- och finansdirektör, tel: 08-506 485 72

Om oss

ASSA ABLOY är världsledande inom lås- och dörrlösningar och erbjuder mekaniska och elektromekaniska lås, digitala dörrlås, säkerhetsdörrar, entréautomatik, hotellsäkerhet och lösningar för säker identifiering, främst inom identitets- och passerkontroll, samt en rad andra relaterade produkteroch tjänster. Sedan ASSA ABLOY bildades 1994 har koncernen utvecklats från ett regionalt bolag till en internationell koncern med cirka 47 500 anställda, verksamhet i mer än 70 länder och en en omsättning på 76 miljarder SEK.

Prenumerera

Dokument & länkar