Fortsatt domstolsprocess för VingCard i Dallas, Texas

 
 
Domaren i målet har nu avkunnat dom enligt juryutslaget och VingCard har samtidigt överklagat till nästa instans, Texas Court of Appeals.
 
VingCard och dess amerikanska advokater förväntar sig ett positivt utslag i Texas Court of Appeals men processen kommer att ta ytterligare 1-2 år i anspråk.
  
 
                                   
 
Ytterligare information lämnas av
Göran Jansson, ekonomi- och finansdirektör, tel: 08-506 485 72 alt. 070-698 85 72,
Mikael Ekdahl,  advokat och styrelsens sekreterare, tel. 070-977 7203
 
 
ASSA ABLOY AB (publ)
Box 70340, 107 23 Stockholm
Tel: 08-506 485 00, Fax: 08-506 485 85
Besöksadress: Klarabergsviadukten 90
 
 
 
           
 
ASSA ABLOY-gruppen är världsledande tillverkare och leverantör av lås och tillhörande produkter,
avsedda för säkerhet, utrymning och bekvämlighet. Gruppen har ca 12 000 anställda och
förväntas 1999 omsätta drygt 10 miljarder kronor.

Om oss

ASSA ABLOY är världsledande inom lås- och dörrlösningar och erbjuder mekaniska och elektromekaniska lås, digitala dörrlås, säkerhetsdörrar, entréautomatik, hotellsäkerhet och lösningar för säker identifiering, främst inom identitets- och passerkontroll, samt en rad andra relaterade produkteroch tjänster. Sedan ASSA ABLOY bildades 1994 har koncernen utvecklats från ett regionalt bolag till en internationell koncern med cirka 47 500 anställda, verksamhet i mer än 70 länder och en en omsättning på 76 miljarder SEK.

Prenumerera

Dokument & länkar