Förvärv av SECURITRON MAGNALOCK genomfört

 
Securitron Magnalock Corporation är den ledande tillverkaren av magnetiska lås och elektromekaniska panikreglar i USA.
 
Förvärvet av Securitron innebär ett viktigt komplement till koncernen, då det adderar en betydelsefull grupp av elektromekaniska låsprodukter samtidigt som det öppnar nya distributionskanaler för dessa produkter i allmänhet.
 
Marknaden för elektromekaniska låsprodukter är det snabbast växande segmentet inom låsmarknaden som helhet då dessa produkter är viktiga komponenter i alla elektroniska säkerhetssystem. Marknaden för magnetiska lås är mest utvecklad i USA, men nya innovativa produkter och ett ökat användande av integrerade säkerhets- och elektroniska passerkontrollsystem kommer gradvis att öka betydelsen för dessa produkter även i Europa.
 
Securitron Magnalock kommer att konsolideras från 22 oktober 1998.
 
ASSA ABLOY är världens ledande låskoncern med en omsättning överstigande 8 miljarder kronor. Antalet anställda är cirka 9 500. ASSA ABLOY utvecklar, tillverkar och marknadsför mekaniska lås, industrilås, elektromekaniska och elektroniska lås samt hotellås. Koncernen har marknadsledande positioner i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Tyskland, Frankrike, Belgien, Tjeckien och USA samt en världsledande ställning inom området för hotellsäkerhet.
 
ASSA ABLOY AB (publ)
 
Box 70340, 107 23 Stockholm
Tel: 08-698 85 70, Fax: 08-698 85 85
Besöksadress: Klarabergsviadukten 90

Om oss

ASSA ABLOY är världsledande inom lås- och dörrlösningar och erbjuder mekaniska och elektromekaniska lås, digitala dörrlås, säkerhetsdörrar, entréautomatik, hotellsäkerhet och lösningar för säker identifiering, främst inom identitets- och passerkontroll, samt en rad andra relaterade produkteroch tjänster. Sedan ASSA ABLOY bildades 1994 har koncernen utvecklats från ett regionalt bolag till en internationell koncern med cirka 47 500 anställda, verksamhet i mer än 70 länder och en en omsättning på 76 miljarder SEK.

Prenumerera