HID förvärvar passerkontrollverksamhet från Motorola

 
ASSA ABLOYs dotterbolag HID Corporation har tecknat ett avtal om övertagande av samtliga tillgångar inom Motorolas världsomspännande verksamhet för radiofrekvensiell identifierings-teknologi (RFID).
 
Indala är en väletablerad leverantör inom passerkontrollindustrin och har sitt huvudkontor i San Jose, Kalifornien. Indala grundades 1985 och förvärvades av Motorola 1993. Produkterna överensstämmer till stor del med HIDs produktportfölj och utgörs av RFID-baserade kort och läsare för användning i passerkontrollsystem. Indala har en installerad bas av 60 miljoner kort och 1 miljon läsare. Verksamheten förväntas omsätta 25 MUSD i år med låg lönsamhet.
 
Förvärvet innebär goda möjligheter för synergier mellan Indala och HID. Den goodwill som uppkommer i samband med förvärvet är ytterst begränsad och skattemässigt avdragsgill. Förvärvet förväntas bidra till vinsten per aktie från och med övertagandet.
 
Förvärvet förväntas genomföras innan årets slut.
 
 
                       
 
Ytterligare information lämnas av
Göran Jansson, Ekonomi- och finansdirektör, tel: 08-506 485 72
 
 
ASSA ABLOY AB (publ)
Box 70340, 107 23 Stockholm
Tel: 08-506 485 00, Fax: 08-506 485 85
Besöksadress: Klarabergsviadukten 90
 
www.assaabloy.com
 
               
 
ASSA ABLOY-gruppen är världsledande tillverkare och leverantör av lås och tillhörande produkter,
avsedda för säkerhet, utrymning och bekvämlighet. Gruppen har cirka 25 000 anställda
och en årsomsättning på drygt 20 miljarder kronor.

Om oss

ASSA ABLOY är världsledande inom lås- och dörrlösningar och erbjuder mekaniska och elektromekaniska lås, digitala dörrlås, säkerhetsdörrar, entréautomatik, hotellsäkerhet och lösningar för säker identifiering, främst inom identitets- och passerkontroll, samt en rad andra relaterade produkteroch tjänster. Sedan ASSA ABLOY bildades 1994 har koncernen utvecklats från ett regionalt bolag till en internationell koncern med cirka 47 500 anställda, verksamhet i mer än 70 länder och en en omsättning på 76 miljarder SEK.

Prenumerera

Dokument & länkar