Inbjudan till presentation av ASSA ABLOYs delårsrapport avseende andra kvartalet 2009 den 29 juli

ASSA ABLOY-koncernen kommer att publicera delårsrapport avseende andra kvartalet 2009 onsdagen den 29 juli 2009 kl. 08.30 (CET). Ett investerarmöte kombinerat med en webbkonferens kommer att hållas på Klarabergsviadukten 90 i Stockholm kl. 10.00 (CET).
 
Presentation kommer också att sändas live på www.assaabloy.com
 
Program för investerarmötet och webbkonferensen onsdagen den 29 juli:
 
10.00     Presentation av Johan Molin, vd och koncernchef samt Tomas Eliasson, ekonomi- och finansdirektör. Du kan även ringa in på telefonnummer: +46 (0)8 50 520 270, +44 (0)208 817 9301 eller +1 718 354 1226
 
10.30     Frågor och svar (du kan ringa in på ovanstående nummer)
 
11.00     Investerarmötet/webbkonferensen avslutas
 
Presentationen kan laddas ner från www.assaabloy.com 30 minuter innan konferensen börjar.
 
En inspelning kommer att finnas tillgänglig i sju arbetsdagar efter telefonkonferensen på +44 (0)207 769 6425, kod: 1715720#
 
 
 
 
 
Mer information
Hedvig Wennerholm, Investor Relations Coordinator, tel: 08-506 485 51
 
 
 
 
Informationen är sådan som ASSA ABLOY AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om börs- och clearingverksamhet och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Om oss

ASSA ABLOY är världsledande inom lås- och dörrlösningar och erbjuder mekaniska och elektromekaniska lås, digitala dörrlås, säkerhetsdörrar, entréautomatik, hotellsäkerhet och lösningar för säker identifiering, främst inom identitets- och passerkontroll, samt en rad andra relaterade produkteroch tjänster. Sedan ASSA ABLOY bildades 1994 har koncernen utvecklats från ett regionalt bolag till en internationell koncern med cirka 47 000 anställda, verksamhet i mer än 70 länder och en en omsättning på närmare 71 miljarder SEK.

Prenumerera

Dokument & länkar