Ny organisation för ASSA ABLOYs division Global Technologies

Johan Molin, VD och koncernchef för ASSA ABLOY, fortsätter leda divisionen Global Technologies.
 
HID Global och ASSA ABLOY Identification Technologies fusioneras. Från 1 september 2007 kommer därmed divisionen Global Technologies att bestå av två enheter, HID/ITG och Hospitality.
 
Denis Hébert, ansvarig för HID/ITG, och Tim Shea, ansvarig för Hospitality, utnämns till medlemmar av ASSA ABLOYs koncernledning.
 
"Sammanslagningen av de två enheterna HID och ITG ger oss ytterligare tillväxtmöjligheter och skapar förutsättningar för ett fortsatt arbete med synergier. Det är mycket tillfredsställande att Denis Hébert accepterat ansvaret att leda den nya organisationen" säger Johan Molin.
 
Beträffande Hospitality kommenterar Johan Molin att ASSA ABLOY Hospitality under Tim Sheas ledarskap de senaste åren förändrats till en mycket framgångsrik affärsverksamhet med stor framtidspotential. 
 
 
Mer information
Johan Molin, VD och koncernchef, tel: 08-506 485 42
 
 
Informationen är sådan som ASSA ABLOY AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om börs- och clearingverksamhet och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen har lämnats för offentliggörande den 31 augusti kl. 08.00.
 

Om oss

ASSA ABLOY är världsledande inom lås- och dörrlösningar och erbjuder mekaniska och elektromekaniska lås, digitala dörrlås, säkerhetsdörrar, entréautomatik, hotellsäkerhet och lösningar för säker identifiering, främst inom identitets- och passerkontroll, samt en rad andra relaterade produkteroch tjänster. Sedan ASSA ABLOY bildades 1994 har koncernen utvecklats från ett regionalt bolag till en internationell koncern med cirka 47 500 anställda, verksamhet i mer än 70 länder och en en omsättning på 76 miljarder SEK.

Prenumerera

Dokument & länkar