Presentation av ASSA ABLOYs delårsrapport januari-juni 2007 den 9 augusti

ASSA ABLOY-koncernen kommer att publicera delårsrapporten januari-juni torsdagen den 9 augusti 2007 kl. 08.00 (CET). Ett investerarmöte kombinerat med en webbkonferens kommer att hållas på Klarabergsviadukten 90 i Stockholm kl. 12.00 (CET).
 
Johan Molins presentation av det första halvårets resultat 2007 kommer också att sändas live på www.assaabloy.com.
 
Program för investerarmötet och webbkonferensen torsdagen den 9 augusti:
 
12.00 Presentation av det första halvårets resultat 2007 av Johan Molin, vd och koncernchef. Du kan även ringa in på telefonnummer: +46 (0)8 50 520 270, +44 (0)208 817 9301 eller +1 718 354 1226.
 
12.30 Frågor och svar (du kan ringa in på ovanstående telefonnummer).
 
13.00 Investerarmötet/webbkonferensen avslutas.
 
Presentationen (första halvårets resultat 2007) kan laddas ner från www.assaabloy.com en timma innan konferensen börjar.
 
En inspelning kommer att finnas tillgänglig i sju arbetsdagar direkt efter telefonkonferensen på +44 (0)207 769 6425, kod: 956697#.  
 
Mer information
Hedvig Wennerholm, Investor Relations Co-ordinator, tel: 08-506 485 51
 
 
Informationen är sådan som ASSA ABLOY AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om börs- och clearingverksamhet och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
 

Om oss

ASSA ABLOY är världsledande inom lås- och dörrlösningar och erbjuder mekaniska och elektromekaniska lås, digitala dörrlås, säkerhetsdörrar, entréautomatik, hotellsäkerhet och lösningar för säker identifiering, främst inom identitets- och passerkontroll, samt en rad andra relaterade produkteroch tjänster. Sedan ASSA ABLOY bildades 1994 har koncernen utvecklats från ett regionalt bolag till en internationell koncern med cirka 47 500 anställda, verksamhet i mer än 70 länder och en en omsättning på 76 miljarder SEK.

Prenumerera

Dokument & länkar