Slutligt avtal undertecknat om förvärv av Fichet Bauches låsverksamhet

Slutligt avtal har nu undertecknats. Dessutom har ASSA ABLOY och Fichet Bauche kommit överens om ett samarbetsavtal avseende försäljning av vissa produkter genom låsverksamhetens franchisedistributörer. Avtalet ger låsverksamheten rätten att utnyttja varumärket Fichet. Köpeskillingen för ett skuldfritt bolag baseras på en fast del som uppgår till 185 MFFR samt en tilläggsköpeskilling baserad på uppnått resultat för 1999. Affären kommer att prövas av den franska konkurrensmyndigheten.
 
 
 
 
 
 
                                   
 
Ytterligare information lämnas av
Carl-Henric Svanberg, VD och koncernchef, tel: 08-506 485  52 alt. 070-510 05 51, eller
Göran Jansson, ekonomi- och finansdirektör, tel: 08-506 485 72 alt. 070-698 85 72.
 
ASSA ABLOY AB (publ)
Box 70340, 107 23 Stockholm
Tel: 08-506 485 00, Fax: 08-506 485 85
Besöksadress: Klarabergsviadukten 90
 
 
www.assaabloy.se
 
           
 
ASSA ABLOY-gruppen är världsledande tillverkare och leverantör av lås och tillhörande produkter,
avsedda för säkerhet, utrymning och bekvämlighet. Gruppen har ca 12 000 anställda och
förväntas 1999 omsätta drygt 10 miljarder kronor.

Om oss

ASSA ABLOY är världsledande inom lås- och dörrlösningar och erbjuder mekaniska och elektromekaniska lås, digitala dörrlås, säkerhetsdörrar, entréautomatik, hotellsäkerhet och lösningar för säker identifiering, främst inom identitets- och passerkontroll, samt en rad andra relaterade produkteroch tjänster. Sedan ASSA ABLOY bildades 1994 har koncernen utvecklats från ett regionalt bolag till en internationell koncern med cirka 47 500 anställda, verksamhet i mer än 70 länder och en en omsättning på 76 miljarder SEK.

Prenumerera

Dokument & länkar