Starkt slut på 2017

Fjärde kvartalet

  • Omsättningen ökade med 3% till 20 109 MSEK (19 484), varav 5% (1) organisk och 3% (2) förvärvad tillväxt netto
  • Stark tillväxt uppvisades för Global Technologies och EMEA och god tillväxt för Americas, Entrance Systems och Asia Pacific
  • Avtal har tecknats om förvärv av två verksamheter med en sammantagen förväntad årsomsättning på cirka 400 MSEK
  • Rörelseresultatet[1] (EBIT) var 3 359 MSEK (2 913), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 16,7% (15,0)
  • Nettoresultatet[1] uppgick till 2 385 MSEK (2 088)
  • Vinst per aktie[1] uppgick till 2,15 SEK (1,88)
  • Operativt kassaflöde var fortsatt starkt och uppgick till 4 876 MSEK (4 620)
  • Nico Delvaux har utnämnts till ny VD och koncernchef för ASSA ABLOY med tillträde den 15 mars 2018
  • Styrelsen föreslår en utdelning för 2017 om 3,30 SEK (3,00) per aktie.

Omsättning och resultat

Fjärde kvartalet Helår
2016 2017 Δ 2016 2017 Δ
Omsättning, MSEK 19 484 20 109 3% 71 293 76 137 7%
Varav:
Organisk tillväxt 120 878 5% 1 428 2 834 4%
Förvärv och avyttringar 455 480 3% 1 967 1 753 2%
Valutaeffekt 609 -733 -5% -201 257 1%
Rörelseresultat[1] (EBIT), MSEK 2 913 3 359 15% 11 254 12 341 10%
Rörelsemarginal[1] (EBITA), % 15,2% 17,1% 16,1% 16,5%
Rörelsemarginal[1] (EBIT), % 15,0% 16,7% 15,8% 16,2%
Resultat före skatt[1], MSEK 2 767 3 226 17% 10 549 11 673 11%
Nettoresultat[1], MSEK 2 088 2 385 14% 7 874 8 635 10%
Operativt kassaflöde, MSEK 4 620 4 876 6% 10 467 10 929 4%
Vinst per aktie[1], SEK 1,88 2,15 14% 7,09 7,77 10%

[1] Exklusive kostnader för ett nytt strukturprogram för det fjärde kvartalet och helåret 2016, totalt -1 597 MSEK före skatt, motsvarande -1 221 MSEK efter skatt.
   

Kommentar från VD och koncernchef

”ASSA ABLOY avslutade 2017 med stark tillväxt i det fjärde kvartalet. Organiskt växte vi med 5% med positiv utveckling för alla divisioner. Global Technologies och EMEA hade stark tillväxt på 9% respektive 5%, och Americas, Entrance Systems och Asia Pacific hade alla god tillväxt på 3-4%. Efterfrågan var positiv för nästan alla regioner och affärsenheter med stark efterfrågan för våra elektromekaniska produkter och smarta dörrlås. I EMEA såg vi försäljningen öka i alla regioner. Alla affärsenheter i Americas visade också tillväxt, även Brasilien. I Asia Pacific hade vi tillväxt i Pacific, Sydkorea och Södra Asien, medan försäljningen i Kina var stabil. Våra digitala och mobila lösningar fortsatte att vara mycket framgångsrika på marknaden. Vi såg stark tillväxt i Global Technologies för passerkontrollprodukter och mobila nycklar både för hotell och företag. Inom Entrance Systems hade vi stark tillväxt för bland annat dörrautomatik, industriportar och snabbportar.

Under kvartalet bekräftades vårt ledarskap inom smarta dörrlås genom samarbetet med Amazon där de valt vårt Yalelås för deras nya satsning på hemleveranser. Samarbeten för smarta dörrlås har också initierats med Walmart och Google under kvartalet med start under 2018. Jag är övertygad om att majoriteten av alla privatbostäder kommer att konvertera till smarta dörrlås under det kommande decenniet. En gigantisk marknad öppnar sig! Av strategisk betydelse var därför förvärvet i det tredje kvartalet av August Home, en ledande leverantör av smarta låslösningar för bostadsmarknaden i USA.

Förvärvsaktiviteten var fortsatt hög i det fjärde kvartalet med två förvärv. Vi har tecknat ett strategiskt avtal om att förvärva Phoniro, en svensk specialist på smarta lås, personlarm samt system för personaladministration anpassat för äldreomsorg. Ett tillväxtsegment som digitaliseras snabbt. Vidare har vi förvärvat Dale & Excel som kompletterar fint vårt marknadserbjudande i Storbritannien.

Rörelseresultatet i kvartalet ökade med 5%* och uppgick till 3 359 MSEK med en rörelsemarginal på 16,7% (16,5*). Marginalen förbättrades i EMEA, Global Technologies och för Entrance systems, medan den var lägre för Americas och för Asia Pacific.

Min bedömning är att den globala ekonomiska utvecklingen har förbättrats något jämfört med föregående år. På de flesta marknader, särskilt i Europa, finns en positiv trend, men på några marknader, som Kina och Brasilien, fortsätter efterfrågan att vara svag. Vår strategi att expandera vår marknadsnärvaro, även på tillväxtmarknaderna, ligger dock fast. Vi fortsätter dessutom med investeringar i nya produkter, särskilt inom tillväxtområdet elektromekanik.

I december utnämndes Nico Delvaux till ny VD och koncernchef för ASSA ABLOY AB. Han började sin anställning hos oss den 3 februari och under de närmaste sex veckorna kommer jag att säkerställa en bra överlämning för honom innan han tar över som VD den 15 mars. Nico är en stark och erfaren ledare av globala verksamheter och jag är övertygad om att ASSA ABLOYs resa med lönsam tillväxt kommer att fortsätta under Nicos ledarskap.

Med dessa ord vill jag tacka för mig och önska ASSA ABLOYs alla medarbetare och min efterträdare Nico Delvaux en fortsatt framgångsrik resa”.

* Exklusive strukturkostnader samt nedskrivning i Kina i Q4 2016.
 

Mer information lämnas av:

Johan Molin,
VD och koncernchef, telefon: 08-506 485 42

Carolina Dybeck Happe,
Ekonomi- och finansdirektör, telefon: 08-506 485 72

ASSA ABLOY håller en analytikerträff idag kl. 10.00 på Operaterrassen i Stockholm.

Analytikerträffen sänds även via Internet www.assaabloy.com.
Det finns möjlighet att ställa frågor per telefon: 08–5055 6476, +44 203 364 5371 eller +1 877 679 2993
   

Denna information är sådan information som ASSA ABLOY AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 6 februari 2018 kl. 8.00 CEST.

Taggar:

Om oss

ASSA ABLOY är världsledande inom lås- och dörrlösningar och erbjuder mekaniska och elektromekaniska lås, digitala dörrlås, säkerhetsdörrar, entréautomatik, hotellsäkerhet och lösningar för säker identifiering, främst inom identitets- och passerkontroll, samt en rad andra relaterade produkteroch tjänster. Sedan ASSA ABLOY bildades 1994 har koncernen utvecklats från ett regionalt bolag till en internationell koncern med cirka 47 500 anställda, verksamhet i mer än 70 länder och en en omsättning på 76 miljarder SEK.

Prenumerera

Dokument & länkar