Stort sjukhusuppdrag för NEA i Göteborg

NEA har fått i uppdrag att utföra el- och säkerhetsinstallationer i Angereds Närsjukhus i Göteborg - landets första nybyggda närsjukhus. Totalt investerar Västfastigheter 400 miljoner kronor i projektet. Fastigheten blir 18 000 kvadratmeter stor och inrymmer förutom specialistmottagningar och operationsfaciliteter även en vårdcentral. NEA:s uppdrag omfattar alla elinstallationer, brandlarm, inbrottslarm och passagekontroll.

Uppdraget är ett av de största någonsin för NEA Installation Väst. Ordersumman uppgår till 63 miljoner kronor. 30 montörer kommer att vara sysselsatta under nästan ett och ett halvt år. Projekteringen pågår och produktionen sätter igång i januari 2014 med slutbesiktning i april 2015.

- Den största utmaningen för oss ligger i storleken och den totala omfattningen på alla installationer, berättar NEA:s regionchef Fredrik Allthin. Logistiken och samordningen blir viktig.

Beställare är Västfastigheter - Västra Götalandsregionens lokalförsörjare och en av Västsveriges största fastighetsförvaltare. Entreprenadformen är generalentreprenad och upphandlingsformen partnering.

- Västfastigheter svarar för projekteringen men vi är med och lämnar synpunkter, berättar Fredrik Allthin. Projektet genomförs i partnering tillsammans med NCC, som fått i uppdrag att bygga det nya närsjukhuset. Arbetet utförs med öppen redovisning vilket minimerar risken i projektet.

Angereds närsjukhus finns i dag i tillfälliga lokaler på olika platser runt om i Angered, som är en förort med 95 000 invånare. Syftet med närsjukhuset är att göra specialistsjukvården mer tillgänglig för invånarna i nordöstra Göteborg.

För mer information kontakta
Fredrik Allthin, regionchef NEA Installation Väst, tel 031-89 05 39, 073-719 76 39, e-post: Fredrik. Allthin@nea.se
Ann-Sofi Höijenstam, informationschef, Imtech Nordic, tel 010-475 10 22, e-post: ann-sofi.hoijenstam@nvs.se

Om NEA Installation och Imtech N.V.

NEA-gruppen är ett av Sveriges ledande installationsföretag med omkring 2 100 medarbetare och en omsättning på ca 2 500 miljoner kronor. Uppdragen omfattar allt från stora installationer till mindre projekt inom kraft & belysning, säkerhet, automation, elserviceverkstäder och lyftdon. NEA-gruppen har drygt 60 kontor i Sverige. Sedan juli 2010 ägs NEA-gruppen av Imtech N.V. som med cirka 29000 anställda, en omsättning på cirka 5,1 miljarder Euro och verksamhet i ett stort antal länder är ett av Europas ledande teknik- och serviceföretag.

Sedan 2008 äger Imtech även NVS Installation AB, som är ett av Nordens ledande installationsföretag med omkring 2 400 medarbetare och en omsättning på ca 3 500 miljoner kronor. Verksamheten omfattar installationer inom värme och sanitet, industri, ventilation, kyla, energi och sprinkler samt service och underhåll. NVS har ett 90-tal kontor i Sverige, Norge och Finland. 2011 förvärvade Imtech Sydtotal AB, som är ett av Sveriges ledande ventilationsföretag med verksamhet på ett 10-tal orter. Läs mer om Imtech på www.imtech.eu

Om oss

Om Imtech Nordic:Imtech Nordic, med huvudkontor i Stockholm, är en komplett installations- och servicepartner med verksamhet i Sverige, Norge och Finland. Som en ledande aktör på den nordiska marknaden erbjuder vi en rad produkter och tjänster inom värme & sanitet, elteknik och ventilation under varumärket Imtech Nordic. Vi omsätter ca 7,8 miljarder kronor, har drygt 5 000 medarbetare och är etablerade på ett hundratal orter. För mer information: www.imtech.se

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

- Den största utmaningen för oss ligger i storleken och den totala omfattningen på alla installationer. Logistiken och samordningen blir viktig.
NEA:s regionchef Fredrik Allthin