NVS fortsätter tillväxten i Norge genom nytt företagsförvärv

NVS i Norge har under de senaste tio åren tiodubblat omsättningen, från ca 82 MSEK till drygt 820 MSEK. Nu fortsätter tillväxten genom förvärv av rörinstallationsföretaget A T Furustad AS i Sandefjord. Förvärvet som först måste godkännas av det norska konkurrensverket, utgör ett led i en fortsatt expansion i regionen Vestfold som bedöms ha en betydande marknadspotential.

NVS i Norge är idag en av landets ledande rörinstallatörer och verksamheten omfattar tjänster inom värme och sanitet, sprinkler, industri, service och underhåll. Runt om i Norge har NVS fjorton avdelningskontor och totalt sysselsätter den norska verksamheten ca 450 personer. Förvärvet av A T Furustad utgör ett led i att ytterligare befästa marknadspositionen i regionen Vestfold. Under början av 2008 förvärvades rörinstallationsföretaget Knut Nilsen & Co i Sandefjord, som idag är namnändrat till NVS Sandefjord, och som utgör en av NVS fjorton avdelningar. Avdelningen har ett 40-tal medarbetare och A T Furustads verksamhet kommer att integreras och utgöra en del av NVS Sandefjord. NVS koncernchef Håkan Bergkvist ser goda möjligheter att genom det nya förvärvet på sikt öka expansionstakten i regionen. ”Verksamheterna kompletterar varandra på ett mycket bra sätt och det finns intressanta synergieffekter. Hos A T Furustad finns en värdefull kompetens inom exempelvis projektledning och projektering vilket gett en stark position hos lite mindre, lokala kunder, medan NVS Sandefjord har större resurser i form av fler montörer. Genom att integrera dessa kompetenser och resurser ökar möjligheterna att dels ta större totalåtaganden, dels att parallellt göra satsningar på både krävande installationsprojekt och servicetjänster”, säger Håkan Bergkvist. A T Furustad startade verksamheten 2001 och har idag ett 15-tal medarbetare. Trond Furustad är en av företagets grundare och han menar att verksamheten har bäst möjligheter att utvecklas genom att integreras i en större organisation. ”Vi har lyckats mycket bra med vår satsning på att erbjuda kvalificerade tjänster som stärker vårt erbjudande som VVS-företag. Samtidigt ser vi en ytterligare marknadspotential där en framgångsrik satsning kommer att kräva en betydande expansion av verksamheten. Vi har därför gjort bedömningen att det bästa vägvalet för framtiden är att göra dessa satsningar som en del av NVS i Norge”, avslutar Trond Furustad.

Om oss

Assemblin är ett av Nordens ledande installations- och serviceföretag med verksamhet i Sverige, Norge och Finland. Vi utformar, installerar och underhåller tekniska system för el, värme, sanitet och ventilation i kontor, arenor, shoppingcenter, bostäder och industrier med den multidisciplinära koncernens styrka och det lokala företagets personliga närvaro. Vår omsättning är cirka 7 miljarder SEK och med mer än 5 000 medarbetare på över 100 orter i Norden finns vi där du är. För dig. Vill du läsa mer. Gå in på: www.assemblin.se Vi hette tidigare Imtech. Our former name was Imtech.

Prenumerera

Dokument & länkar