Delårsrapport januari-mars 1999

ASTICUS AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 1999 *Periodens rörelseresultat före finansnetto ökade med 17 procent och uppgick till 74 Mkr (63). *Periodens resultat efter skatt, justerat för kostnader av engångs-karaktär, ökade med 25 Mkr och uppgick till 29 Mkr (4) eller 0,92 kr/aktie (0,13), medan resultatet inklusive engångskostnader var 25 Mkr eller 0,80 kr/aktie. *Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 39 Mkr (18) eller 1,26 kr/aktie (0,57). *IVG Holding AG har, genom ett svenskt dotterbolag, förvärvat 95,5 procent av aktierna i Asticus AB ("Asticus"). ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/05/11/19990511BIT00210/bit0001.doc

Prenumerera

Dokument & länkar