Pressmeddelande 2010-08-17:   Lusmedel enligt de nya rekommendationerna - Nytt hårlusmedel dödar både lössen och deras ägg med endast en behandling

Huvudlöss blir ett allt större problem och särskilt stora lusutbrott sker vid skolstart. Läkemedelsverket varnar nu för att lössen kan ha utvecklat resistens mot de läkemedel som tidigare rekommenderats och istället använda andra medel. AntiLice DUO LP-PRO® är ett nytt lusmedel som kväver både lus och ägg till döds med endast en behandling, vilket en nyligen publicerad studie i International Journal of Cosmetic Science* också visar. Medlet är en medicinteknisk produkt som följer Läkemedelsvekets nya rekommendationer för lusbehandling. AntiLice har funnits sedan år 2007 i ett flertal europeiska länder och säljs nu i Sverige av läkemedelsföretaget Astimex Pharma.

 

Alla medel mot huvudlöss i handeln idag kräver två behandlingar, med en viss tid emellan.Orsaken är att man måste vänta tills äggen har kläckts, cirka 7-9 dagar, för att kunna ta död på de nya lössen.

 

- Många glömmer dock bort att göra den andra behandlingen eller tror att en behandling räcker, vilket medför att äggen utvecklas till nya löss och smittan kvarstår. För att undvika dessa problem forskades AntiLice fram. AntiLice är det enda lusmedlet där endast en behandling räcker för att döda både lössen och deras ägg till 100 procent, säger Stefan Falck, farmaceut och produktansvarig för AntiLice.

 

En annan orsak kan vara att lössen är resistenta mot de tidigare rekommenderade neurotoxiska insektsmedlen. I flera länder har resistensutveckling mot permetrin och andra pyretroider påvisats under senare år. Även för malation finns numera klar misstanke om resistens. Läkemedelsverket nya rekommendationer att i första hand välja ett medicintekniskt medel, som AntiLice, är på grund av att man sett ökad resistens även i Sverige.

 - Lössen sprids från person till person nästan enbart genom direkt kontakt hår mot hår. Vuxna fungerar ibland som reservoarer för löss. Det är dock inte uteslutet att kammar och hårborstar som använts under de senaste timmarna av någon med löss kan överföra smitta. Spridning via kuddar, huvudbonader eller annat, som kan tänkas komma i beröring med håret, är mycket ovanligt, säger Johan Lindh, Smittskyddsinstitutet.

Vad är AntiLice DUO LP-PRO®? 
AntiLice innehåller en patenterad lösning med namnet Oxyphthirine®, som består av triglycerider (fettsyror) och estrar. Oxyphthirine tränger in i lössens och äggens andningsvägar på grund av ämnets molekylstorlek (0,1-0,4 mikrometer) och de kvävs till döds. AntiLice löser också upp spumaline (klistret som fäster ägget vid hårstrået) vilket gör att äggen släpper lättare. Eftersom AntiLice har en mekanisk verkningsmekanism och inte kemisk, kan lösningen inte orsaka resistensutveckling hos lössen.

AntiLice innehåller varken alkohol som torkar ut och irriterar, parfymer eller eteriska oljor. Till skillnad mot många andra hårlusmedel är det därför vänligt mot känsliga hårbottnar och passar särskilt väl för barn. Medlet kan användas från sex månaders ålder och kan användas av allergiker. Dessutom är AntiLice ofarligt för miljön och inte brandfarligt, då det inte innehåller några neurotoxiska insektsmedel eller silikoner.

Stopp till 100 procentEn nyligen publicerad studie i International Journal of Cosmetic Science och tidigare studier gjorda med AntiLice* visar att 100 procent av både lössen och deras ägg är döda eller ej livsdugliga åtta timmar efter behandlingen, oavsett om de är resistenta mot andra lusmedel eller inte. Dagen efter behandlingen är man alltså smittfri.

AntiLice kan köpas på välsorterade apotek och hälsofackhandel. Förpackningen innehåller 150 ml lösning som räcker till 1-3 behandlingar beroende på hårets längd och tjocklek, applikator, luskam samt bruksanvisning. AntiLice är ett medicintekniskt medel som är CE-märkt. Cirkapris är 239 kronor.

Så här använder man AntiLice lusmedel
AntiLice är en behandling som ska sitta kvar i håret i minst 8 timmar för att garantera en effektiv behandling. Behandlingen skall utföras direkt på torrt hår, innan sänggående och låta lösningen sitta kvar över natten. Dagen efter tvättas håret med ett schampo. Sedan kammas det våta håret med den bifogade luskammen. Detta för att avlägsna döda löss, de ej livskraftiga lössen och deras ägg. Behandlingen är nu klar och man smittar inte längre. En enda behandling räcker.

*) Studier:

Treatment of human head lice infestations in a single application with a new galenic lotion, International Journal of Cosmetic Science, http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1468-2494.2009.00558.x/abstract

Om du önskar få hela studien, kontakta Stefan Falck, se nedan.

Tidigare studier
1 – Dr Combescot, Report on in vitro pediculicide and nit killing activity. 18 June 2006; Ecoparasite Laboratory, Faculty of Pharmacy, Tours, France, 2 – Dr Combescot, Report on ex vivo pediculicide and nit killing activity. 6 August 2006; Ecoparasite Laboratory, Faculty of Pharmacy, Tours, France, 3 – Dr Fransisco Militao – Dr Antonio Vasconselos.

För mer information och testprodukter kontakta:
Stefan Falck, Farmaceut och produktansvarig för AntiLice, Astimex Pharma
Tel: 070-247 15 35, e-post: stefan@astimex.se

Besök gärna www.antilice.se

För högupplösta bilder: pia.schiller@voxpr.se

Astimex pharma AB är ett svenskt läkemedelsföretag som marknadsför och säljer Rx läkemedel, OTC och medicintekniska hjälpmedel på den nordiska marknaden. Huvudkontoret ligger i Kista.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar