Astra inleder samarbete

ASTRA INLEDER FORSKNINGSSAMARBETE KRING ÅDERFÖRKALKNING Astra har tecknat ett samarbetsavtal med det brittiska genomforsknings- företaget Oxagen som syftar till att identifiera ärftliga orsaker som bidrar till uppkomst av åderförkalkning. Forskningsprogrammet görs i samarbete med kliniska forskningscentra i Storbritannien, Sverige, Tyskland och Italien. Samarbetsavtalet löper över fem år och innebär att Astra åtar sig att betala forskningsstöd, samt royalites på framtida produkter. Oxagen ansvarar för identifieringen av sjukdomsmarkörer och gener som är involverade i uppkomsten av åderförkalkning och dess följdsjukdomar. Detta ger i sin tur nya möjligheter att utveckla bättre läkemedel. "Detta avtal är ett steg i Astras strategi att bredda den kardiovaskulära forskningen. Samarbetet med Oxagen och de akademiska forskningsenheterna ger oss tillgång till strategisk genomforskning inom det kardiovaskulära området", säger Björn Wallmark, chef för den prekliniska forskningen vid Astra Hässle. Kontaktpersoner: Mikael Widell, Presschef, Astra AB, 08-553 264 28 Michael Olsson, Manager Investor Relations, Astra AB, 08-553 259 52