Astra stämmer tyskt generikaföretag

ASTRA STÄMMER TYSKT GENERIKAFÖRETAG Astra har lämnat in stämningsansökan i Tyskland mot det tyska generika- företaget Ratiopharm GmbH. Företaget lanserade nyligen en generisk kapselversion av omeprazol i Tyskland. Omeprazol är den substans som ingår i Losec® . Astra anser att Ratiopharms agerande innebär intrång i Astras formulerings- patent med giltighet fram till 2007. Dessutom gör Ratiopharm intrång i Astras förlängda skydd, SPC1 (Supplementary Protection Certificate), för substans- patentet. Försäljningen av Losec i Tyskland uppgick 1998 till ca 185 MUSD, motsvarande ca 4% av den sammanlagda försäljningen av produkten. I Tyskland marknadsförs omeprazol under varumärket Antra MUPS® (MUPS - Multiple Unit Pellet System). Antra MUPS lanserades under fjärde kvartalet 1998 och har helt ersatt den tidigare kapselberedningen. MUPS är en ny tablettberedning med ytterligare fördelar för patienten. Substanspatentet för omeprazol börjar löpa ut i de första länderna 1999. I de flesta länder har Astra fått patenttidsförlängningar eller tilläggsskydd. I USA varar detta utsträckta skydd för substansen till år 2001, i flertalet europeiska länder till år 2002-2004 och i Japan till år 2004. Produkten omfattas också av patent avseende formulering, användande, mellanprodukter och tillverkningsprocesser, vilka på de flesta marknader löper ut mellan år 2005 och 2016. Kontaktpersoner: Media: Mikael Widell, tel: 08-553 264 28, 070-311 99 60 Investor Relations: Michael Olsson, tel: 08-553 259 52 Giltigheten i Tyskland av det förlängda skyddet för omeprazol från 1999 till 2003 har på formella grunder ifrågasatts. I juni 1997 ogiltigförklarades tilläggsskyddet (SPC) i första instans. Detta beslut överklagades och i avvaktan på den tyska högsta domstolens beslut har enligt Astras uppfattning beslutet i första instans inte vunnit laga kraft. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/05/07/19990507BIT00120/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/05/07/19990507BIT00120/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar