AstraZeneca avser att överklaga patentdom i Australien

ASTRAZENECA AVSER ATT ÖVERKLAGA PATENTDOM I AUSTRALIEN AstraZeneca har för avsikt att överklaga en patentdom avseende omeprazol (Losec® ) som idag föll i den australiensiska federala domstolen. Patentmålet gällde en tvist mot generikaföretaget Alphapharm Pty Ltd. Den australiensiska domstolen fastställde att formuleringen i Alphapharms generiska version av omeprazol enligt australiensisk patentlag gör intrång i AstraZenecas formuleringsteknologi. Domstolen ogiltigförklarade dock enligt samma patentlag AstraZenecas formuleringspatent. "Vi kommer att granska det fullständiga domstolsutslaget och kommer med kraft att fortsätta försvara våra patenträttigheter avseende Losec. Patentlag- stiftningens utformning och tillämpning skiljer sig mellan olika länder. Det forsknings- och utvecklingsarbete som ligger bakom Losec är mycket omfattande och avser förutom substansen också bl a beredningsformer, tillverkningsmetoder och mellanprodukter. Detta har lett till att Losec idag skyddas av en rad olika patent", säger Martin Nicklasson, chef för AstraZenecas terapiområde mage/tarm. I de flesta länder har AstraZeneca fått patenttidsförlängningar eller tilläggsskydd för substansen omeprazol. I USA varar detta utsträckta skydd för substansen till år 2001, i flertalet europeiska länder till år 2002-2004 och i Japan till år 2004. Produkten omfattas också av patent avseende formulering, användande, mellanprodukter och tillverkningsprocesser, vilka på de flesta marknader löper ut mellan år 2005 och 2016. I Australien löpte substans- patentet ut den 11 april 1999. Försäljningen av Losec i Australien uppgick 1998 till ca 105 MUSD, motsvarande ca 2% av den sammanlagda försäljningen av produkten. Kontaktpersoner: Media: Mikael Widell, tel: 08-553 264 28, 070-311 99 60 Investor Relations: Michael Olsson, tel: 08-553 259 52 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/05/12/19990512BIT00230/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/05/12/19990512BIT00230/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar