AstraZeneca säljer specialkemiverksamhet för 2,1 miljarder USD

ASTRAZENECA SÄLJER SPECIALKEMIVERKSAMHET FÖR 2,1 MILJARDER USD AstraZeneca har träffat avtal om att sälja Zeneca Specialties för ett kontant- belopp på 2,1 miljarder USD (1,3 miljarder GBP). Transaktionen finansieras av Cinven och Investcorp. Verksamheterna i Zeneca Specialties som nu avyttras hade 1998 en omsättning på 1,100 MUSD (686 MGBP), nettotillgångar på 765 MUSD (460 MGBP) och ett rörelseresultat på 150 MUSD (90 MGBP). Avtalet omfattar hela verksamheten i Zeneca Specialties och affären förväntas slutföras i slutet av juni. Zeneca Specialties kommer att ändra namn. Efter affärens genomförande kommer Jeremy Scudamore, nuvarande VD för Zeneca Specialties, att bli VD för det nya företaget. Tom McKillop, VD och koncernchef för AstraZeneca, säger, "Detta är en utmärkt lösning för våra kunder, anställda och aktieägare och uppfyller de kriterier vi i november 1998 satte upp för försäljningen av detta verksamhetsområde. Affären är det största utköp som gjorts i kemibranschen och ger Specialties företagsledning möjlighet att skapa ytterligare tillväxt inom sitt område." "Företagsledningen inom Zeneca Specialties har arbetat hårt för nå en tätposition inom branschen. Vi är mycket glada över att ha slutfört denna förhandling tillsammans med Cinven och Investcorp." Jeremy Scudamore, säger "Verksamheten har genom en nyligen genomförd omstrukturering gått mycket bra. Cinvens och Investcorps finansiella stöd till detta utköp kommer att ge en plattform från vilken vi kan fortsätta att utvecklas snabbt." Avyttringen av Zeneca Specialties förväntas ingå i halvårsresultatet för AstraZeneca. Efter nedskrivning av goodwill på ca 400 MUSD (250 MGBP) hänförlig till förvärv inom verksamheten och kostnader förknippade med avskiljandet från övriga verksamheter inom AstraZeneca, inklusive pensionsåtaganden, förväntas en resultateffekt på 150 MUSD (90 MGBP) efter skatt. Avyttringen kommer att leda till en positiv effekt på kassaflödet efter skatt på ca 1,5 miljarder USD (900 MGBP) och ger AstraZeneca en ännu starkare finansiell ställning. Zeneca Specialties tillverkning i Grangemouth, Skottland och Huddersfield, Yorkshire ingår i avtalet, medan Zeneca Agrochemicals verksamhet vid dessa anläggningar även fortsättningsvis kommer att ingå i AstraZeneca. Fakta Zeneca Specialties, med säte i Blackley, Manchester, består av ett flertal högkvalitativa affärsverksamheter, inklusive Biocides, Industrial Colours, LifeScience Molecules, Performance & Intermediate Chemicals, Resins och Stahls läderprodukter. Verksamheten bedrivs på 28 platser runt om i världen, bland annat i Storbritannien, USA och Nederländerna. Antalet anställda uppgår till cirka 4.700. Marlow Foods, som tillverkar och marknadsför Quorn - Storbritanniens ledande köttsubstitut - kommer att finnas kvar inom AstraZeneca. AstraZeneca bildades i början av april 1999 när sammanslagningen av det svenska läkemedelsbolaget Astra och brittiska Zeneca Group fullbordades. AstraZenecas proformaförsäljning för 1998 uppgick till 17,2 miljarder USD. Proformavinsten före skatt var 3,5 miljarder USD. Zeneca Agrochemicals ingår i AstraZeneca Group. Cinven är ett av Europas ledande riskkapitalbolag och har medverkat vid transaktioner för 9 miljarder pund under de sex senaste åren. Bolagets affärsidé är att investera i lönsamma verksamheter som är etablerade och marknadsledande inom sina områden, med stark utvecklingspotential genom fortsatta investeringar och fokuserat ledarskap. Cinven ägs av företagets ledning och är ett helt oberoende bolag. Investcorp är ett globalt investmentbolag med kontor i London, New York och Bahrain. Företaget fokuserar på tre verksamheter, investeringar i företag och fastigheter och kapitalförvaltning. Företaget har genomfört mer än 50 förvärv med ett sammanlagt värde av ca 11,5 miljarder USD. Förutom tillgängligt kapital på mer än 2 miljarder USD och totala tillgångar på 2,2 miljarder USD, har Investcorp också tillgång till kapital från institutionella och individuella investerare från den arabiska halvön. Denna unika struktur ger möjlighet att snabbt och effektivt genomföra större transaktioner. Kontaktpersoner: Media: Mikael Widell, tel: 08-553 264 28, 070-311 99 60 Investor Relations: Michael Olsson, tel: 08-553 259 52 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/05/12/19990512BIT00310/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/05/12/19990512BIT00310/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar