Försäljningen av Prilosec (Losec) i USA ökade med 37 Procent Under de första nio månaderna 1998

FÖRSÄLJNINGEN AV PRILOSEC @ (LOSEC @) I USA ÖKADE MED 37 PROCENT UNDER DE FÖRSTA NIO MÅNADERNA 1998 Den totala försäljningen av Prilosec (Losec) i USA uppgick under det tredje kvartalet 1998 till 535 (f å 570) MUSD, en minskning med 6 procent. Försäljningsutvecklingen påverkades av lagerförändringar i grossistledet mellan andra och tredje kvartalet 1998. Den sammanlagda försäljningen av Prilosec under perioden januari-september 1998 uppgick till 2.165 (1.585) MUSD, en ökning med 37 procent, och motsvarade ca 17.100 (12.100) Mkr. De totala receptförskrivningarna till patienter ökade under de åtta första månaderna med ca 30 procent. Kontaktpersoner: Staffan Ternby, Informationschef, Astra AB, 08-553 261 07 Mikael Widell, Presschef, Astra AB, 08-553 264 28 Michael Olsson, Manager Investor Relations, Astra AB, 08-553 259 52 Mer information finns att få på http://www.bit.se/ Följande filer finns att ladda ned: (Prilosec Q3 SVE.doc)

Dokument & länkar