Första kliniska resultaten för Astras Perprazol

FÖRSTA KLINISKA RESULTATEN FÖR ASTRAS PERPRAZOL Vid en telefonkonferens i dag presenterade Astra positiva preliminära resultat kring perprazol, Astras nya generation syrapumpshämmare. Perprazol studeras för närvarande i ett omfattande kliniskt program med över 11.000 patienter. Preliminära resultat från korttidsbehandling av framförallt refluxesofagit (inflammation och sår i matstrupen) visar att perprazol har ® signifikant bättre behandlingsresultat än Losec . För patienter med svårartad refluxesofagit visar perprazol ännu större fördelar. "Vi räknar med att behandlingsresultaten med perprazol skall stärka vår strategi inom mage/tarm-området. Ju mer framgångsrika vi är med Losec- försäljningen, desto högre bas kommer vi att få vid bytet från Losec till perprazol", sade Astras VD och koncernchef Håkan Mogren. Astra gav även en fördjupad bild av avtalet mellan Astra och Merck på den amerikanska marknaden, bland annat avseende resultateffekten till följd av omstruktureringen. Som tidigare meddelats räknar Astra med en positiv resultateffekt på koncernens nettovinst med mer än 5 procent från och med år 2000, efter en initial utspädningseffekt på ca 5 procent under 1998 och 1999. För 1998 innebär det en utspädning på ca 10 procent under det andra halvåret. "Utspädningseffekten blir starkast under det tredje kvartalet 1998 och kommer sedan att successivt avta", sade Astras Vice VD och CFO Åke Stavling. Åke Stavling meddelade vidare, som svar på en fråga under telefonkonferensen, att den försäljningsrelaterade ersättningen till Merck utgör ca 30 procent för Prilosec. Den genomsnittliga ersättningen för övriga produkter är ungefär hälften så stor, med successiv minskning över tiden. Slutligen kommenterades utvecklingen för Pulmicort i USA. Försäljningen av Pulmicort under tredje kvartalet 1998 på den amerikanska marknaden ökade till 10 MUSD, en ökning från 4 MUSD under andra kvartalet. Marknadsandelen av nya recept, mätt i termer av behandlingsdagar, beräknas för närvarande uppgå till 10 procent. "Resultaten från de första kliniska studierna av perprazol, vår stärkta närvaro på den amerikanska marknaden, samt utvecklingen för våra nylanserade produkter och kommande projekt gör att vi har en stark bas för framtida tillväxt", sade Håkan Mogren. Kontaktpersoner: Staffan Ternby, Informationschef, Astra AB, 08-553 261 07 Mikael Widell, Presschef, Astra AB, 08-553 264 28 Michael Olsson, Manager Investor Relations, Astra AB, 08-553 259 52

Dokument & länkar