Kommentar från bolagsstämman

KOMMENTAR FRÅN BOLAGSSTÄMMAN: AstraZenecas försäljningsutveckling under inledningen av 1999* AstraZenecas läkemedelsförsäljning ökade under första kvartalet med 18 procent (17 procent räknat i fasta valutakurser), med en i stort sett bibehållen utvecklingstakt under april. Försäljningen i USA ökade med 18 procent, i Europa med 20 procent (17 procent i fasta valutakurser) och i Japan med 14 procent (5 procent i fasta valutakurser). Försäljningen inom området mage/tarm ökade med 24 procent (24 procent i fasta valutakurser). Försäljningen av Losec fortsatte att utvecklas starkt under första kvartalet och ökade med 24 procent (24 procent i fasta valutakurser). Tillväxttakten avtog något i april. Efter den genomförda prishöjningen i USA i mars förväntas en jämnare försäljningsutveckling under det andra kvartalet än under motsvarande period 1998 då en omfattande lageruppbyggnad skedde i grossistledet. Försäljningen inom området hjärta/kärl ökade med 18 procent (16 procent i fasta valutakurser). Försäljningen av Zestril ökade med 18 procent (16 procent i fasta valutakurser) under första kvartalet. Förnyade årskontrakt till konkurrensmässiga priser ledde till högre volymer på den amerikanska marknaden där den marknadsledande positionen för Zestril stärktes med ytterligare 0,5 procentenheter till 23,2 procent. Försäljningen av cancerprodukter ökade med 11 procent (10 procent i fasta valutakurser), försäljningen inom området andningsvägar ökade med 13 procent (11 procent i fasta valutakurser), medan försäljningen inom området specialist/sjukhusvård ökade med 14 procent (14 procent i fasta valutakurser). Zeneca Agrochemicals försäljning under det första kvartalet minskade med 3 procent (en minskning med 5 procent räknat i fasta valutakurser). Låga priser och försenad sådd ledde till en mycket trög inledning på försäljningssäsongen i Nordamerika. Den ekonomiska osäkerheten i Latinamerika påverkade efterfrågan negativt medan en viss återhämtning har skett i Asien. Försäljningen i Europa var fortsatt stabil och ökade med 3 procent (oförändrad i fasta valutakurser). Denna utveckling är stort sett oförändrad sedan mars. * Avspeglar det sammanslagna resultatet för AstraZeneca i US-dollar. Procentuella ökningstal baseras på AstraZenecas resultat proforma 1998. I samband med avyttringen av verksamheten inom Specialties kommer en resultateffekt på 150 MUSD efter skatt att ingå som jämförelsepåverkande post i resultatet för första halvåret 1999. Bland jämförelsepåverkande poster i halvårsresultatet kommer också kostnader relaterade till samgåendet att ingå. Historiska data från 1995 till 1998, inklusive kvartalsdata för 1998, kommer att finnas tillgängliga på företagets websida från och med den 24 maj 1999. Kontaktpersoner: Media: Mikael Widell, tel: 08-553 264 28, 070-311 99 60 Investor Relations: Michael Olsson, tel: 08-553 259 52 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/05/21/19990521BIT00290/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/05/21/19990521BIT00290/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar