Schering

ASTRA TRÄFFAR AVTAL MED SCHERING-PLOUGH OM ÅTERTAGANDE AV RÄTTIGHETERNA TILL ® ® ® LOSEC OCH PERFUDAL /PREVEX I ITALIEN OCH SPANIEN Astra AB och Schering-Plough Corporation har idag tillkännagivit ett avtal innebärande att Astra återfår rättigheterna att marknadsföra omeprazol med varumärket Losec samt det blodtryckssänkande medlet felodipin och varumärkena Prevex/Perfudal i Italien och Spanien. I utbyte betalar Astra en försäljningsbaserad ersättning. Marknadsföringsrättigheterna har tidigare innehafts av Schering-Ploughs dotterbolag, Essex Chemie. Enligt avtalet, som träder i kraft den 1 januari 1999 kommer Astras ersättning till Essex Chemie att betalas under de närmaste fem åren. "Det nya avtalet med Schering-Plough har stor betydelse för Astra, både lönsamhetsmässigt och strategiskt," säger Håkan Mogren, Astras VD och koncernchef. "Genom uppgörelsen får vi fullt inflytande över försäljningen och varumärket Losec på två av Europas största läkemedelsmarknader. Återtagandet av marknadsförings- och varumärkesrättigheterna till Losec i både Italien och Spanien är en viktig del i Astras arbete med att upprätthålla och vidareutveckla sin marknadsledande position på mag/tarmområdet." "Vi är mycket nöjda med avtalet som kommer att gynna Schering-Ploughs resultat genom att utgöra ett inkomstflöde över de kommande åren," säger Richard Jay Kogan, Schering-Ploughs styrelseordförande och koncernchef. Han tillade att uppgörelsen kommer att ha en positiv effekt på resultatet. Samtidigt upprepade han sin tidigare prognos: "Förutsatt att utvecklingen fortgår som planerat förväntas Schering-Plough avsluta ännu ett år med gott resultat 1998, med ett resultat per aktie som förväntas växa med ungefär 20 procent." Enligt ett avtal från 1984 har Schering-Plough haft marknadsföringsrättig- heterna till Astras produkter i Italien och Spanien under Astras varumärken. Avtalet omförhandlades 1993 och Astra återtog rättigheterna att marknadsföra samtliga Astra-produkter - utom omeprazol under Astras varumärke Losec och det blodtryckssänkande medlet felodipin under Schering-Ploughs varumärken Perfudal/Prevex. Sedan 1993 har Astra marknadsfört dessa produkter parallellt med Schering-Plough i Italien och Spanien under varumärkena ® ® ® Antra /Mopral respektive Plendil . Under 1997 uppgick Schering-Ploughs försäljning av Losec till 202 miljoner USD. Försäljningen av Perfudal/Prevex uppgick under 1997 till 14 miljoner USD. Schering-Plough, med huvudkontor i Madison, New Jersey, USA är ett forskningsbaserat företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför läkemedels- och hälsoprodukter över hela världen. Kontaktpersoner: Staffan Ternby, Informationschef, Astra AB, 08-553 261 07 Mikael Widell, Presschef, Astra AB, 08-553 264 28 Michael Olsson, Manager Investor Relations, Astra AB, 08-553 259 52 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/12/09/19981209BIT00310/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1998/12/09/19981209BIT00310/bit0002.pdf

Dokument & länkar