Tysklands högsta domstol tar upp patentmål

TYSKLANDS HÖGSTA DOMSTOL TAR UPP VIKTIGT PATENTMÅL FÖR ASTRA Tysklands högsta domstol skall behandla Astras överklagande avseende ogiltigförklarandet av ett beviljat förlängt skydd från 1999 till år 2003 för substansen i magsårsmedlet Losec (omeprazol). Förlängningen har beviljats i enlighet med EUs förordning om Supplementary Protection Certificate (SPC), vilken skall kompensera läkemedelsföretagen för de långa utvecklings- och registreringstiderna. Ett tyskt generikaföretag ifrågasatte på formella grunder giltigheten i Tyskland av SPC för substansen omeprazol. I juni 1997 ogiltigförklarades tilläggsskyddet i första instans. Astra överklagade omgående domen till högsta domstolen. Förutom substanspatentet omfattas Losec även av ett antal andra patent avseende formulering, användande, mellanprodukter och tillverkningsprocesser. I Tyskland och de flesta andra länder löper dessa patent ut mellan 2005 och 2016. "Högsta domstolens beslut är av mycket stor betydelse för både Astra och hela den forskningsintensiva läkemedelsindustrin. Domstolen kan nu pröva tolkningen av de regler som EU införde 1993 för att ge läkemedelsbolagen förlängda patenttider", säger Martin Nicklasson, chef för Astras terapiområde mage/tarm. Astras försäljning av Losec på den tyska marknaden uppgick under perioden januari - september 1998 till ca 1 miljard kr. Losec MUPS, den nya tablettberedningen med ytterligare fördelar för patienten, introducerades nyligen i Tyskland. Kontaktpersoner: Staffan Ternby, Informationschef, Astra AB, 08-553 261 07 Mikael Widell, Presschef, Astra AB, 08-553 264 28 Michael Olsson, Manager Investor Relations, Astra AB, 08-553 259 52 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/12/22/19981222BIT00030/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1998/12/22/19981222BIT00030/bit0002.pdf

Dokument & länkar