Anders Ekblom – kommentar: ”KI:s och landstingets initiativ ökar Sveriges konkurrenskraft”

 

Karolinska Institutet och Stockholms läns landsting har idag presenterat huvuddragen i en gemensam handlingsplan för att göra Stockholm världsledande inom klinisk forskning och sjukvård.

Anders Ekblom, global utvecklingschef R&D och VD för AstraZeneca Sverige, kommenterar:

”Vi ser mycket positivt på den överenskommelse som har träffats mellan Karolinska Institutet och Stockholms läns landsting. Det här initiativet kommer att öka Sveriges konkurrenskraft för life science-industrin.

Särskilt positivt är att parterna bygger på Sveriges styrkor: En heltäckande vård, omfattande epidemiologiska register, kvalitetsregister och biobanker. De sjukdomar som ska prioriteras är hjärt/kärlsjukdom, bröstcancer, typ 2-diabetes och reumatologiska sjukdomar.

”Vi välkomnar att Karolinska Institutet och Stockholms läns landsting har valt att prioritera de stora folksjukdomarna där det fortfarande finns stora medicinska behov och där också industrin bedriver ett omfattande forsknings- och utvecklingsarbete”, säger Anders Ekblom.

För mer information, se http://www.dn.se/debatt.

 

Ytterligare information
Ann-Leena Mikiver, presschef AstraZeneca, 08-553 260 20, 0707-42 88 36
Ingrid Petersson, ansvarig Science Relations AstraZeneca, 070-3502339

 

 

Taggar:

Om oss

AstraZeneca är ett globalt, innovationsdrivet bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel, primärt för behandling av sjukdomar inom tre huvudsakliga terapiområden: cancer, kardiovaskulära sjukdomar, njursjukdomar och metabola sjukdomar och sjukdomar i andningsvägarna. Bolaget är också selektivt aktivt inom autoimmunitet, neurovetenskap och infektion. AstraZeneca bedriver verksamhet i över 100 länder och dess innovativa läkemedel används av miljontals patienter över hela världen. Mer information finns på: www.astrazeneca.com och www.astrazeneca.se

Prenumerera