Astmatiker vill byta till modern behandling

Unik astmastudie presenterad på läkarstämman 2003: ASTMATIKER VILL BYTA TILL MODERN BEHANDLING En ny svensk studie som presenteras på läkarstämman visar att 85 procent av astmatikerna föredrar ett modernare behandlingsalternativ än sin nuvarande behandling. Trots att astma är en av de vanligaste sjukdomarna så finns det få studier kring vilken typ av behandling som patienterna själva föredrar, både i Sverige och i världen. Behandlingar som rankades högst var kombinationsläkemedel d v s grundmedicin och vidbehovsmedicin i samma inhalator, samt snabb- och långverkande vidbehovsmedicin. - Studiens resultat visar att astmatiker föredrar en kombinationsinhalator, värderar antalet astmafria dagar högt och är villiga att betala extra för att byta behandling, säger docent Gunnar Johansson, Nyby vårdcentral och Institutionen för Folkhälso- och Vårdvetenskap, Uppsala Universitet. Att ta hänsyn till patienternas preferenser är viktigt eftersom det kan hjälpa till att öka patientens följsamhet till behandlingen. Därmed kan man hjälpa till att minska underbehandlingen som är ett av de stora problemen inom svensk astmavård. 15 vårdcentraler ingick i studien I studien Asthma Treatment Preference Study - a conjoint analysis of preferred drug treatments1 ingick cirka 300 patienter på 15 vårdcentraler runt om i landet. Patienterna fick initialt fylla i ett frågeformulär om sin egen sjukdom och sin nuvarande astmabehandling. De flesta patienterna hade två inhalatorer, en för grundmedicinering och en för vidbehovsmedicinering. En grupp hade till och med tre inhalatorer. Många patienter stod också på en äldre typ av behandling. Bland annat hade en stor grupp patienter kortverkande vidbehovsmedicinering trots att studier2,3 visat att långverkande vidbehovsmedicinering ger bättre astmakontroll. Patienterna i undersökningen fick övergripande generell information om astmabehandling. Informationen innehöll inga namn på läkemedelssubstanser eller produkter. Därefter fick patienten rangordna18 olika behandlingsalternativ med olika astmaläkemedel från det bästa till det sämsta alternativet. Behandlingsalternativen var beskrivna utifrån typ av grundbehandling, behov av ytterligare inhalator för vidbehovsmedicinering, tid till symptomlindring vid vidbehovsmedicinering, kort-, eller långverkande luftrörsvidgare, antal symptomfria dagar samt månadskostnaden för behandlingen. Kombinationsläkemedel rankades högst Resultaten av studien visade att majoriteten av patienterna, 85 procent, föredrog en annan behandling än den de själva hade idag. Det behandlingsalternativ som patienterna rankade högst var så kallade kombinationsläkemedel, vilka innehåller både en inhalationssteroid och en långverkande luftrörsvidgare. Kombinationsbehandling rankades generellt sett också högre än att använda separata inhalatorer. Bara 30 procent av de patienter som ingick i undersökningen hade idag ett kombinationsläkemedel. [REMOVED GRAPHICS]I studien föredrog också majoriteten av patienterna, 78 procent, en behandling för symptomlindring av akuta besvär, så kallad vidbehovsmedicinering, som var både snabb- och långverkande. Generellt så ville patienterna byta från en kortverkande vidbehovsmedicinering till en långverkande vidbehovsmedicinering. Bara 12 procent av de patienter som ingick i undersökningen hade en långverkande luftrörsvidgare vid behov idag. För ytterligare information Docent Gunnar Johansson, Nyby vårdcentral och Institutionen för Folkhälso- och Vårdvetenskap vid Uppsala universitet, mobil: 0702-577 562, e-post: gunnar.johansson@lul.se Tommy Ekström, medicinskt ansvarig, AstraZeneca Sverige, tel: 046-33 78 68, mobil: 070-520 78 68, e-post: tommy.ekstrom@astrazeneca.com Ann-Christine Berg, PR-ansvarig, AstraZeneca Sverige, tel: 08-553 260 00, mobil: 0733-35 14 30, e-post: ann-christine.berg@astrazeneca.com Mer information i form av bakgrundsmaterial samt bilder finns på www.astrazeneca.se Pictures available at: http://www.newsonline.nu/imgway/index.asp?pmid=32212 Vill du veta mer om sjukdomen astma? www.astma.com Referenser: 1) Asthma Treatment Preference Study - a conjoint analysis of preferred drug treatments, G. Johansson m.fl, Läkarstämman 2003 2) Pauwels RA, et al. on behalf of the RELIEF study investigators. Formoterol as a reliefr medication in asthma: a worldwide safety and effectiveness trial. Eur Respir J 2003; 22: 787-794. 3) Tattersfield AE et al. Comparison of formoterol and terbutaline as- needed treatment of asthma: a randomised trial. Lancet 2001; 357: 257- 261. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/27/20031126BIT00870/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/27/20031126BIT00870/wkr0002.pdf http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/27/20031126BIT00870/wkr0003.doc Bakgrundsmaterial http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/27/20031126BIT00870/bild.html Pictures

Om oss

AstraZeneca är ett globalt, innovationsdrivet bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel, primärt för behandling av sjukdomar inom tre huvudsakliga terapiområden: cancer, kardiovaskulära sjukdomar, njursjukdomar och metabola sjukdomar och sjukdomar i andningsvägarna. Bolaget är också selektivt aktivt inom autoimmunitet, neurovetenskap och infektion. AstraZeneca bedriver verksamhet i över 100 länder och dess innovativa läkemedel används av miljontals patienter över hela världen. Mer information finns på: www.astrazeneca.com och www.astrazeneca.se