AstraZeneca - delårsrapport för andra kvartalet och första halvåret 2003

Delårsrapport för andra kvartalet och första halvåret 2003 "Utfallet för första halvåret överträffar förväntningarna. Utdelningen höjs med 10 procent. Prognosen för vinsten per aktie höjs för helåret." Utvecklingen i sammandrag [REMOVED GRAPHIC] Samtliga kommentarer i detta avsnitt avser tillväxt i fasta valutakurser (CER) · Försäljningen under första halvåret var oförändrad omräknat till fasta valutakurser, trots ett försäljningsbortfall i USA på 1,2 miljarder USD för Prilosec(TM), Zestril(TM) och Nolvadex(TM). · Rörelseresultatet för första halvåret minskade med 10 procent, främst till följd av lägre övriga rörelseintäkter i år (62 MUSD) jämfört med föregående år (211 MUSD), som innefattade vinst från en avyttring. · Försäljningen av de viktigaste tillväxtprodukterna och nyintroducerade produkterna ökade med 48 procent till 3,7 miljarder USD under första halvåret. · Försäljningen under andra kvartalet minskade med 4 procent till följd av en förutsedd lagerminskning i grossistledet på den amerikanska marknaden. Försäljningen utanför USA ökade med 4 procent. · Rörelseresultatet under andra kvartalet minskade med 18 procent då den förväntade lagerminskningen åtföljdes av måttliga ökningar (3 procent i fasta valutakurser) av kostnaderna för FoU respektive marknadsföring/administration. · Försäljningen av Nexium(TM) ökade under första halvåret med 76 procent till 1.466 MUSD. Försäljningen under de senaste tolv månaderna översteg 2,6 miljarder USD. · Försäljningen av Crestor(TM) uppgick till 12 MUSD. Produkten har utvecklats väl på de första marknaderna där den introducerats. Den 9 juli rekommenderade en rådgivande kommitté enhälligt FDA att godkänna Crestor(TM) i USA. · Försäljningen av Iressa(TM) uppgick under första halvåret till 66 MUSD, varav 18 MUSD utgör försäljning i USA sedan introduktionen i mitten av maj. · Styrelsen rekommenderar att utdelningen för första halvåret höjs till 0,255 USD. Sir Tom McKillop, koncernchef, kommenterar: "Den framgångsrika omvandlingen av vår produktportfölj har medfört att ett försäljningsbortfall i USA på 1,2 miljarder USD för Prilosec(TM), Zestril(TM) och Nolvadex(TM), till följd av generisk konkurrens, har kunnat kompenseras genom nya och starka tillväxtprodukter. Detta har bidragit till en oförändrad försäljning för första halvåret. Som en följd av denna starka försäljningsutveckling och utsikterna för resten av året höjer vi vår resultatprognos för helåret till intervallet 1,65 till 1,75 USD per aktie. Vi har också höjt utdelningen för första halvåret med 10 procent till 0,255 USD." London den 24 juli 2003 Kontaktpersoner Steve Brown/Emily Denney +44 20 7304 5033/5034 för media: (London) Staffan Ternby (Södertälje) 08 553 26107 Rachel Bloom (Wilmington) +1 302 886 7858 Kontaktpersoner Mina Blair-Robinson (London) +44 20 7304 5084 för analytiker: Jonathan Hunt (London) +44 20 7304 5087 Staffan Ternby (Södertälje) 08 553 26107 Ed Seage/Jörgen Winroth (USA) +1 302 886 4065/ +1 212 581 8720 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/24/20030724BIT00400/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/24/20030724BIT00400/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

AstraZeneca är ett globalt, innovationsdrivet bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel, primärt för behandling av sjukdomar inom tre huvudsakliga terapiområden: cancer, kardiovaskulära sjukdomar, njursjukdomar och metabola sjukdomar och sjukdomar i andningsvägarna. Bolaget är också selektivt aktivt inom autoimmunitet, neurovetenskap och infektion. AstraZeneca bedriver verksamhet i över 100 länder och dess innovativa läkemedel används av miljontals patienter över hela världen. Mer information finns på: www.astrazeneca.com och www.astrazeneca.se

Kontakt

Prenumerera

Dokument & länkar