AstraZeneca - Delårsrapport för andra kvartalet och första halvåret 2004

AstraZeneca PLC Delårsrapport för andra kvartalet och första halvåret 2004 "Stark utveckling för tillväxtprodukterna ger en försäljningsökning på 11 procent för andra kvartalet. Utdelningen höjs med 15 procent." Ekonomisk översikt Koncernen Andra Andra Fasta Första Första Fasta kvartal kvarta För- valut halvår halvår För- valut et let ändri a- et et änd a- 2004 2003 ng kurse 2004 2003 ring kurse MUSD MUSD % r MUSD MUSD % r % % Försäljning 5.288 4.436 +19 +11 10.362 9.171 +13 +5 Rörelseresu 1.111 889 +25 +15 2.190 2.161 +1 -5 ltat Resultat 1.139 921 +24 +15 2.247 2.214 +1 -5 före skatt Vinst per $0,50 $0,39 +28 +18 $0,97 $0,93 +4 -3 aktie Samtliga kommentarer i detta avsnitt avser tillväxt i fasta valutakurser (CER) · Försäljningen under andra kvartalet uppgick till 5.288 MUSD, en ökning med 11 procent. Försäljningen under första halvåret uppgick till 10.362 MUSD, en ökning med 5 procent. · Försäljningen i USA ökade med 17 procent under andra kvartalet och med 3 procent under första halvåret. Försäljningen på marknaderna utanför USA ökade under första halvåret med 7 procent. · Efter justering för lagerförändringar i grossistledet uppgick försäljningsökningen under första halvåret för viktigare tillväxt produkter till ca 35 procent. · Rörelseresultatet för andra kvartalet ökade med 15 procent. Rörelseresultatet för första halvåret minskade med 5 procent till följd av kostnadsförskjutningar inom FoU, marknadsföring och administration. · I övriga rörelseintäkter på 129 MUSD för andra kvartalet ingår vinsten vid avyttringen av det danska generikaföretaget Durascan. · Styrelsen rekommenderar en höjning av utdelningen för första halvåret med 15 procent till 0,295 USD. · Försäljningen av Nexium(TM) ökade med 20 procent till 1.826 MUSD under första halvåret. · Försäljningen av Crestor(TM) uppgick till 336 MUSD under första halvåret. Under veckan fram till den 9 juli hade Crestor(TM) 6,8 procent av nyförskrivningen av statiner i USA. · Försäljningen av Seroquel(TM) ökade under första halvåret med 27 procent till 936 MUSD. Nya kliniska resultat som visar effekt också vid behandling av bipolär depression presenterades vid American Psychiatric Associations kongress den 6 maj. · Den första marknadsintroduktionen av Exanta(TM) skedde i Tyskland den 21 juni för indikationen förebyggande av venös tromboembolism vid höft- och knäledsbyte. · Vinsten per aktie för hela året förväntas ligga i intervallet 2,00 till 2,15 USD. Sir Tom McKillop, koncernchef, kommenterar: "Försäljningsökningen på 35 procent för tillväxtprodukterna, med stark utveckling för Arimidex(TM), Crestor(TM), Iressa(TM), Nexium(TM), Seroquel(TM) och Symbicort(TM), bidrog till ett bra första halvår. Även om situationen på världsmarknaden för läkemedel blir allt mer utmanande är AstraZeneca med de nyare produkterna väl rustat att uppnå god tillväxt." London den 22 juli 2004 Fotografier av Sir Tom McKillop, koncernchef och Jonathan Symonds, ekonomichef, finns på www.newscast.co.uk Ytterligare information om AstraZenecas produkter och aktiviteter finns på www.thenewsmarket.com/astrazeneca Kontaktpersoner Steve Brown/Edel McCaffrey +44 20 7304 5033/5034 för media: (London) Staffan Ternby 08 553 26107 (Södertälje) Rachel Bloom (Wilmington) +1 302 886 7858 Kontaktpersoner Mina Blair-Robinson +44 20 7304 5084 för analytiker (London) +44 20 7304 5087 och investerare: Jonathan Hunt (London) Staffan Ternby 08 553 26107 (Södertälje) Ed Seage/Jörgen Winroth +1 302 886 4065/+1 212 (USA) 579 0506 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/07/22/20040722BIT00110/wkr0001.pdf Hela rapporten

Om oss

AstraZeneca är ett globalt, innovationsdrivet bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel, primärt för behandling av sjukdomar inom tre huvudsakliga terapiområden: cancer, kardiovaskulära sjukdomar, njursjukdomar och metabola sjukdomar och sjukdomar i andningsvägarna. Bolaget är också selektivt aktivt inom autoimmunitet, neurovetenskap och infektion. AstraZeneca bedriver verksamhet i över 100 länder och dess innovativa läkemedel används av miljontals patienter över hela världen. Mer information finns på: www.astrazeneca.com och www.astrazeneca.se

Kontakt

Prenumerera

Dokument & länkar