AstraZeneca förvärvar Ardea Biosciences för 1 miljard USD (netto befintlig kassa) inklusive lesinurad i fas III-utveckling mot gikt

 

23 april 2012

AstraZeneca och Ardea Biosciences Inc. (Ardea) har ingått ett definitivt avtal om samgående. Enligt avtalet förvärvar AstraZeneca Ardea, ett bioteknikföretag i San Diego, Kalifornien. Företaget är fokuserat på utveckling av småmolekylära läkemedel. Ardeas kliniskt mest utvecklade produktkandidat, lesinurad (tidigare känd som RDEA594), är för närvarande i fas lll-utveckling som en potentiell behandling för kronisk behandling av hyperurikemi hos patienter med gikt.

Enligt villkoren i avtalet kommer AstraZeneca att förvärva Ardea för 32 USD per aktie, vilket utgör ett totalt kontantvärde på ca 1,26 miljarder USD, inklusive befintlig kassa. Detta motsvarar en premie på värdet av Ardeas aktie på 50 % baserat på det volymviktade genomsnittliga priset under en månad (VWAP) och 54 % baserat på stängningskursen fredagen den 20 april 2012.

Lesinurad är en selektiv hämmare av URAT1, en transportör i de proximala tubulicellerna i njuren som reglerar urinsyrautsöndringen från kroppen. Lesinurad utvecklas som en oral behandling, en gång dagligen för kronisk behandling av hyperurikemi hos patienter med gikt. Lesinurad studeras i ett pågående kliniskt utvecklingsprogram i fas III som tilläggsbehandling till allopurinol för patienter som inte når målnivån för serumurinsyra med enbart allopurinol, som monoterapi för patienter som är intoleranta mot allopurinol eller febuxostat, och som tilläggsbehandling till febuxostat hos patienter med tophaceous gikt. Registrerings­ansökningar i USA (NDA) och i EU (MAA) planeras till första halvåret 2014. AstraZeneca planerar också att utveckla och marknadsföra lesinurad i Kina och Japan. AstraZeneca kommer att understödja Ardeas nuvarande kapacitet för att gå vidare med utvecklings­programmet i fas III och registreringsansökningarna för lesinurad. AstraZeneca har för avsikt att inkludera de tillkommande utvecklingskostnaderna för Ardeas substanser i de befintliga budgeterade FoU-programmen.

Genom detta förvärv kan AstraZeneca också lägga till sin forskningsportfölj substansen RDEA3170, en nästa generations selektiva URAT1-hämmare, för närvarande i fas I-utveckling.

"Detta attraktiva fas III-program är ett utmärkt tillfälle att förstärka AstraZenecas globala försäljnings- och marknadsföringskapacitet inom specialist- och primärvård ", säger David Brennan, AstraZenecas koncernchef. "Ardeas team har gjort ett bra jobb med att utveckla lesinurad tillsammans med ett lovande program för nästa generations behandling mot gikt. Dessa substanser har verklig potential att gynna patienterna."

"Vi är glada över att gå ihop med AstraZeneca", säger Barry D. Quart, VD och koncernchef för Ardea. "Från våra tidigaste kontakter har vi imponerats av kompetensen hos AstraZenecas medarbetare och vi är säkra på att företagets kommersiella styrka och globala räckvidd kommer att bidra till att förverkliga hela potentialen i våra program. Ardea-teamet och jag har åtagit oss att fullfölja utvecklingen och arbeta för att säkra ett godkännande för lesinurad."

Styrelserna i AstraZeneca och Ardea har enhälligt godkänt villkoren i avtalet och Ardeas styrelse har rekommenderat sina aktieägare att godkänna transaktionen. Med förbehåll för godkännande från Ardeas aktieägare samt andra tillstånd, inklusive sedvanliga myndighetsgodkännanden, förväntas transaktionen slutföras under andra eller tredje kvartalet 2012. Ardeas aktieägare, som representerar ca 30 % av det nuvarande totala antalet utestående aktier, har ingått ett omröstningsavtal med AstraZeneca om att rösta för transaktionen.

Bakgrund:

Om gikt
Gikt är en smärtsam, funktionsnedsättande och progressiv sjukdom som orsakas av onormalt förhöjda nivåer av urinsyra i blodet. Detta leder till bildandet av smärtsamma, nålliknande urinsyrakristaller i och omkring bindväven i lederna och i njurarna.

Beräkningar visar att det fanns omkring 14,7 miljoner diagnostiserade fall av kronisk gikt på de större marknaderna 2009. Prognosen är en ökning till 16,6 miljoner 2019.

Om Ardea
Ardea är ett bioteknikföretag med säte i San Diego, Kalifornien, med fokus på utveckling av små molekylära läkemedel för behandling av allvarliga sjukdomar. En av Ardeas mest avancerade läkemedelskandidater i klinisk utveckling är lesinurad, tidigare känd som RDEA594, en selektiv oral URAT1-transportörhämmare för kronisk behandling av hyperurikemi hos patienter med gikt och BAY 86-9766, tidigare känt som RDEA119, en specifik hämmare av mitogenaktiverat ERK-kinas (MEK) för behandling av cancer, som är under utveckling enligt ett globalt licensavtal med Bayer HealthCare. För mer information, se www.ardeabio.com.

Information för Ardeas aktieägare
I samband med det föreslagna förvärvet och nödvändiga godkännanden från aktieägarna, kommer Ardea att till SEC (Securities and Exchange Commission i USA) lämna in en s k Proxy Statement (prospekt om samgående). Proxy Statement kommer att skickas till aktieägarna i Ardea. Ardeas aktieägare uppmanas att läsa Proxy Statement och annat relevant material när detta blir tillgängligt eftersom det innehåller viktig information om förvärvet och om bolaget. Investerare och innehavare av värdepapper kan utan kostnad erhålla kopior av dessa dokument (när de finns tillgängliga) och andra dokument som registrerats hos Securities and Exchange Commission, på SEC:s hemsida www.sec.gov. Dessutom kan investerare och innehavare av värdepapper inhämta ytterligare information om transaktionen samt gratis kopior av de handlingar som lämnats in till SEC av Ardea, på Ardeas Investor Relations-sida som ovan.

Ardea och dess tjänstemän och styrelseledamöter kan anses ha deltagit i fullmaktsinsamling från Ardeas aktieägare med avseende på förvärvet. Information om Ardeas ledande befattningshavare och styrelseledamöter och deras innehav i Ardea anges i Proxy Statement för Ardeas årsstämma 2012, som lämnats in till SEC den 10 april 2012. Investerare och innehavare av värdepapper kan få mer detaljerad information om direkta och indirekta intressen i Ardea och företagets ledande befattningshavare och styrelseledamöter i förvärvet genom att läsa de preliminära och definitiva Proxy Statements om samgåendet, som kommer att inlämnas till SEC.

Om AstraZeneca
AstraZeneca är ett globalt, innovativt bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel inom områdena mage/tarm, hjärta/kärl, neurovetenskap, andningsvägar och inflammation, cancer samt infektionssjukdomar. AstraZeneca är verksamt i över 100 länder och våra innovativa läkemedel används av miljontals patienter världen över. För mer information, se www.astrazeneca.se och www.astrazeneca.com.

Kontaktpersoner
Ann-Leena Mikiver, presschef, tel: 08-553 26020, mob: 070-742 88 36
Karl Hård, Investor Relations, tel: +44 207 604 8123, mob: +44 7789 654 364

 

 

Taggar:

Om oss

AstraZeneca är ett globalt, innovationsdrivet bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel, primärt för behandling av sjukdomar inom tre huvudsakliga terapiområden: cancer, kardiovaskulära sjukdomar, njursjukdomar och metabola sjukdomar och sjukdomar i andningsvägarna. Bolaget är också selektivt aktivt inom autoimmunitet, neurovetenskap och infektion. AstraZeneca bedriver verksamhet i över 100 länder och dess innovativa läkemedel används av miljontals patienter över hela världen. Mer information finns på: www.astrazeneca.com och www.astrazeneca.se

Prenumerera