AstraZeneca har fullgjort proceduren för ömsesidigt godkännande inom EU av Symbicort för barn

ASTRAZENECA HAR FULLGJORT PROCEDUREN FÖR ÖMSESIDIGT GODKÄNNANDE INOM EU AV SYMBICORT FÖR BARN AstraZeneca meddelade idag att företaget framgångsrikt fullgjort proceduren för ömsesidigt erkännande inom EU samt i Island och Norge, gällande användning av Symbicort Turbuhaler vid underhållsbehandling av astma hos barn (6-11 år). Nu återstår de slutliga nationella godkännandena. "Symbicort är den idealiska kombinationsprodukten, med två mycket effektiva och väletablerade medel. Det är den enda astmamedicin som ger patienten möjlighet att justera doseringen utgående från symtomens svårighetsgrad, utan att byta inhalator. Patienterna klarar sig därför med färre inhalatorer och det blir lättare för dem att genomföra behandlingen", sade dr Colin Reddrop, Vice President och chef för terapiområdet Andningsvägarna inom AstraZeneca. "Vår forskning visar att patienterna vill ta läkemedel så sällan som möjligt och använda så få inhalatorer som möjligt. Vi bedömer att Symbicort erbjuder unga astmapatienter ett enkelt och lättanvänt läkemedel, där de får både sin bronkvidgare och sin kortikosteroid från samma inhalator." Symbicort är ett torrt inhalatorpulver med kortikosteroiden budesonid och bronkvidgaren formoterol, som har snabbt insättande och långvarig effekt. Symbicort används redan med framgång vid behandling av astma hos vuxna och tonåringar. Kombinationen av budesonid och formoterol i samma inhalator har visat sig mycket effektiv vid behandling av astma, eftersom både den underliggande inflammationen och de akuta symtomen behandlas. Patienten kan snabbt och effektivt få sin astma under kontroll, med en steroiddos som totalt sett är låg. Samtidigt kan dosen justeras utan att patienten behöver byta inhalator, vilket gör medicineringen lättare och flexiblare. Symbicort tillgodoser både patienternas, föräldrarnas och läkarnas önskemål om en enkel astmabehandling, som också är anpassad till sjukdomens variabla natur. Den rekommenderade inledningsdoseringen av Symbicort 80/4,5 µg till barn mellan 6 och 11 år är två inhalationer två gånger dagligen, med möjlighet att minska dosen till en gång dagligen när sjukdomen är under kontroll. Vid långtidsbehandling av astma kan dosen med Symbicort justeras efter den individuella patientens behov. Senaste nytt om Symbicort finns på www.symbicort-newscentre.com Bakgrund: · I EU ingår Österrike, Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Portugal, Spanien, Sverige och Storbritannien. · Astma är en kronisk inflammation i luftvägarna, som kännetecknas av en reversibel obstruktion av luftens passage. Tillståndet varierar i intensitet och kan variera både med tid på dagen och med tid på året. · Astma är den vanligaste kroniska sjukdomen bland barn. · Upp till 25% av barnen med astma växer ifrån sjukdomen, men den återkommer ofta efter 10-15 år. · Många astmapatienter behöver underhållsbehandling med en inhalerad kortikosteroid, som minskar den bakomliggande inflammationen i luftvägarna, och en bronkodilatator som får den glatta muskulaturen i luftvägarna att slappna av. · Användning av en fast kombination av den inhalerade kortikosteroiden budesonid och bronkodilatatorn formoterol, med snabbt insättande och långtidsverkande effekt, har visat sig ge goda resultat vid behandling av astma. Den stora astmastudien FACET visade att en daglig dos av 200 µg budesonid i kombination med formoterol minskade förekomsten av svåra astmaanfall hos vuxna patienter med 26%, i jämförelse med enbart 200 µg budesonid. · Symbicort och Turbuhaler är varumärken som tillhör AstraZeneca- koncernen. Kontaktpersoner för media: Staffan Ternby, 070-557 43 00 Emily Denney, +44 (0) 207 304 5034 Steve Brown, +44 (0) 207 304 5033 Kontaktpersoner för börsanalytiker: Staffan Ternby, 070-557 43 00 Jonathan Hunt, +44 (0) 207 304 5087 Mina Blair Robinson, +44 (0) 207 304 5084 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/08/20020705BIT00950/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/08/20020705BIT00950/wkr0002.pdf

Om oss

AstraZeneca är ett globalt, innovationsdrivet bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel, primärt för behandling av sjukdomar inom tre huvudsakliga terapiområden: cancer, kardiovaskulära sjukdomar, njursjukdomar och metabola sjukdomar och sjukdomar i andningsvägarna. Bolaget är också selektivt aktivt inom autoimmunitet, neurovetenskap och infektion. AstraZeneca bedriver verksamhet i över 100 länder och dess innovativa läkemedel används av miljontals patienter över hela världen. Mer information finns på: www.astrazeneca.com och www.astrazeneca.se

Prenumerera

Dokument & länkar