AstraZeneca och Abbott i utökat samarbete för gemensam marknadsföring av Trilipix

AstraZeneca och Abbott meddelar idag att ett avtal ingåtts som möjliggör gemensam marknadsföring av Trilipix, ett läkemedel som används som enda behandling eller i kombination med en statin, för att behandla vissa blodfettrubbningar. Enligt avtalet kommer AstraZeneca att ha icke-exklusiva marknadsföringsrättigheter till Trilipix tillsammans med Abbott i USA-regionen, exklusive Puerto Rico. Inga ekonomiska detaljer i avtalet har tillkännagivits. “Abbotts portfölj med behandlingar mot höga blodfetter är utformad för att hjälpa läkare att hantera patientens hela blodfettprofil. Genom att AstraZeneca redan har en etablerad närvaro inom hjärt/kärlområdet innebär avtalet möjlighet för Abbott att stärka medvetenheten om Trilipix och utbilda läkare vars patienter kan bli hjälpta av detta läkemedel.” kommenterar Jeffrey Stewart, Divisional Vice-President, Primary Care, Abbott. ”En del av AstraZenecas strategi är att etablera framgångsrika externa samarbeten. AstraZeneca har sedan lång tid ett engagemang när det gäller hjärt/kärl-hälsa och en etablerad närvaro på marknaden för läkemedel mot förhöjda kolesterolvärden. Avtalet ger oss möjlighet att erbjuda läkarna Trilipix som ett alternativ för patienter med blodfettrubbningar. Kliniska data som stödjer användningen för patientgrupper med blandade blodfettrubbningar för att hantera alla tre viktiga lipider, gör Trilipix till ett viktigt behandlingsalternativ,” kommenterar Jim Helm, Vice-President, Cardiovascular, AstraZeneca USA. Trilipix är ett receptbelagt läkemedel som används tillsammans med kostförändring för att sänka triglycerider och LDL-C (det “onda” kolesterolet), samt öka HDL-C (det “goda” kolesterolet). Trilipix används också tillsammans med kostförändring för att sänka triglycerider och öka det “goda” kolesterolet hos personer som löper ökad risk för hjärtsjukdom och som använder statiner för att kontrollera sitt LDL-C. Det har inte visats att Trilipix kan förebygga hjärtinfarkt eller stroke i större grad än enbart statinbehandling. Om avtalet Detta är det andra avtalet som ingås mellan AstraZeneca och Abbott om gemensam marknadsföring. I augusti 2008 meddelade företagen ett icke-exklusivt avtal för Abbott avseende marknadsföring av Crestor, tillsammans med AstraZeneca, i USA. Kontaktpersoner media: AstraZeneca Ann-Leena Mikiver 070-742 88 36 Neil McCrae +44 207 304 5045 Abbott Elizabeth Hoff +1 847 935 4236 Kontaktpersoner Investor Relations: AstraZeneca Karl Hård +44 207 304 5322 mob: +44 7789 654364 Abbott: Larry Peepo +1 847 935 6722 För information om AstraZeneca, se www.astrazeneca.se och www.astrazeneca.com För information om Abbott, se www.abbott.se och www.abbott.com

Om oss

AstraZeneca är ett globalt, innovationsdrivet bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel, primärt för behandling av sjukdomar inom tre terapiområden - andningsvägar, hjärta/kärl/metabolism och cancer men är också selektivt aktiv inom områdena neurovetenskap och autoimmunitet. AstraZeneca är verksamt i över 100 länder och våra innovativa läkemedel används av miljontals patienter världen över. Mer information finns på: www.astrazeneca.com och www.astrazeneca.se

Kontakt

Prenumerera