AstraZeneca och Amgen ingår samarbete för gemensam utveckling och marknadsföring av produkter i klinisk fas inom inflammation

Samarbetet innefattar fem monoklonala antikroppar, fas III-studie med brodalumab (AMG 827) planerad under 2012.

2012-04-03

AstraZeneca och Amgen har ingått ett avtal om gemensam utveckling och marknadsföring av fem monoklonala antikroppar från Amgens kliniska portfölj med produkter inom området inflammation: AMG 139, AMG 157, AMG 181, AMG 557 och brodalumab (AMG 827).

Företagen anser att samtliga dessa molekyler har nya profiler och potential att bli viktiga behandlingar för ett flertal indikationer inom området inflammationssjukdomar. Samarbetet ger Amgen ytterligare resurser för att optimalt utveckla sin forskningsportfölj och Amgen kan dra nytta av den expertis inom andningsvägar, inflammation och astma som finns hos MedImmune, AstraZenecas biologiska verksamhet. Samarbetet kan också dra fördel av AstraZenecas globala räckvidd för marknads­föring inom sjukdomsområdena andningsvägar och mage/tarm. Avtalet omfattar inte vissa territorier där Amgen sedan tidigare har partnersamarbeten med Kyowa Hakko Kirin för brodalumab och med Takeda för AMG 557.

Enligt villkoren i avtalet kommer AstraZeneca att göra en direkt engångsbetalning på 50 miljoner USD och företagen delar både kostnader och vinst. Baserat på nuvarande planer kommer AstraZeneca att stå för omkring 65 procent av kostnaderna under perioden 2012-2014. Därefter kommer företagen att dela kostnaderna lika. Amgen bokför försäljningen globalt och behåller en låg ensiffrig royalty för brodalumab och en medelhög ensiffrig royalty för den övriga portföljen, varefter företagen delar vinsterna lika.

AstraZeneca kommer att leda utvecklings- och marknadsföringsstrategin för AMG 139, AMG 157 och AMG 181, medan Amgen kommer att leda utvecklings- och marknadsföringsstrategin för brodalumab och AMG 557. Varje led i utveckling och marknadsföring kommer att granskas av en gemensam styrgrupp. För brodalumab kommer marknadsföringen att delas. Amgen kommer att marknadsföra indikationer för dermatologi i USA och Kanada, samt indikationer för reumatologi i USA, Kanada och Europa. AstraZeneca kommer att marknadsföra indikationer för brodalumab inom andningsvägar och initialt för dermatologi på alla territorier utanför USA och Kanada, samt på de marknader där Amgen har befintliga samarbeten. Fördelningen av marknadsförings­rättigheter för andra territorier, indikationer och molekyler kommer att fastställas mellan företagen senare.

"Vi är mycket glada över att arbeta tillsammans med Amgen kring utveckling och marknadsföring av dessa nya tillgångar i klinisk fas. De tillför värde till vår forskningsportfölj och bygger vidare på vår kompetens inom biologiska läkemedel. Detta kreativa samarbete kommer att maximera värdet av båda företagens resurser – bland annat genom att utnyttja AstraZenecas omfattande globala räckvidd, så att dessa potentiellt innovativa behandlingsalternativ för olika sjukdomar inom andningsvägar och inflammation blir tillgängliga för patienter över hela världen ", säger David Brennan, AstraZenecas koncernchef.

"Vi är mycket glada över att få samarbeta med en väl respekterad organisation som AstraZeneca för att flytta fram vår portfölj inom inflammation", säger Kevin Sharer, ordförande och koncernchef på Amgen. "Vi anser att samarbetet har potential att ta fram fler behandlingar till patienter snabbare, och över fler geografiska områden. Vi är imponerade av AstraZenecas omfattande erfarenhet av att utveckla och lansera produkter inom områdena andningsvägar och mage/tarm. Samarbete innebär möjlighet att arbeta tillsammans med en partner som har ledande expertis inom såväl marknadsföring som det regulatoriska området när det gäller indikationer för inflammation."

Bakgrund:

Om produktportföljen inflammation som ingår i avtalet
Enligt avtalet kommer företagen att gemensamt utveckla och marknadsföra följande fem monoklonala antikroppar (immunoglobinproteiner som har syntetiserats med användning av rekombinant DNA-teknologi) från Amgens kliniska forskningsportfölj:

Brodalumab (AMG 827) är en human monoklonal antikropp som binder till och blockerar signalering via IL-17-receptorn. Brodalumab undersöks för närvarande vid behandling av psoriasis (fas II avslutad och fas III planerad), psoriasisartrit (fas II) och astma (fas II).

AMG 139 är en human monoklonal antikropp som neutraliserar IL-23-interaktion med dess receptor utan att skada IL-12. Undersöks som behandling vid en mängd olika inflammatoriska sjukdomar. AMG 139 undersöks i fas I för Crohns sjukdom, med livscykelmöjligheter för psoriasis och andra inflammatoriska tillstånd.

AMG 181 är en human monoklonal antikropp mot alfa4/beta7 som blockerar bindningen till MAdCAM-1. Undersöks i fas Ib för behandling av ulcerös kolit och Crohns sjukdom.

AMG 557 är en human monoklonal antikropp som binder till B7-besläktat protein (B7RP-1). Undersöks i fas Ib för användning vid autoimmuna sjukdomar som SLE (systemisk lupus erythematosus)

AMG 157 är en human monoklonal antikropp som blockerar interaktionen av TSLP (thymic stromal lymphopoietin) med TSLP-receptorn. AMG 157 undersöks i fas Ib för potentiell behandling vid astma.

Om Amgen
Amgen upptäcker, utvecklar, tillverkar och levererar innovativa humanbehandlingar. Som pionjär inom bioteknik sedan 1980 var Amgen ett av de första företagen som såg möjligheterna inom den nya forskningen för att ta fram säkra och effektiva läkemedel från laboratorium via tillverkning till patient. Amgens läkemedel har förändrat medicinsk praxis och hjälper miljontals människor i världen i kampen mot cancer, njursjukdom, artros, bensjukdom, och andra allvarliga sjukdomar. Med en djup och bred portfölj av potentiella nya läkemedel fortsätter Amgen att utveckla forskning för att dramatiskt förbättra människors liv. För mer information, se www.amgen.com och www.twitter.com/Amgen.

Om AstraZeneca
AstraZeneca är ett globalt, innovativt bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel inom områdena mage/tarm, hjärta/kärl, neurovetenskap, andningsvägar och inflammation, cancer samt infektionssjukdomar. AstraZeneca är verksamt i över 100 länder och våra innovativa läkemedel används av miljontals patienter världen över. För mer information, se www.astrazeneca.se och www.astrazeneca.com.

Kontaktpersoner
Ann-Leena Mikiver, presschef, tel: 08-553 26020, mob: 070-742 88 36
Karl Hård, Investor Relations, tel: +44 207 604 8123, mob: +44 7789 654 364

 

 

Taggar:

Om oss

AstraZeneca är ett globalt, innovationsdrivet bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel, primärt för behandling av sjukdomar inom tre huvudsakliga terapiområden: cancer, kardiovaskulära sjukdomar, njursjukdomar och metabola sjukdomar och sjukdomar i andningsvägarna. Bolaget är också selektivt aktivt inom autoimmunitet, neurovetenskap och infektion. AstraZeneca bedriver verksamhet i över 100 länder och dess innovativa läkemedel används av miljontals patienter över hela världen. Mer information finns på: www.astrazeneca.com och www.astrazeneca.se

Prenumerera