AstraZeneca omstrukturerar forskningen

ASTRAZENECA OMSTRUKTURERAR FORSKNINGEN FÖR ATT SKAPA EN VÄRLDSLEDANDE ORGANISATION AstraZeneca informerar idag de anställda om sin forskningsstrategi. Denna information innehåller förändringar i linje med den information som presenterades då samgåendet offentliggjordes för nästan exakt ett år sedan. Avsikten är att skapa en effektivare organisation för att stödja framtida tillväxt, genom kraftfulla satsningar på utvecklingsportföljen och inom spjutspetsteknologier. För att ytterligare stärka AstraZenecas forsknings- och utvecklings- organisation kommer företaget att skapa projektstyrda forskningsverksamheter inom sju prioriterade terapiområden - Mage/tarm, Hjärta/kärl, Andningsvägar & Inflammation, Onkologi, CNS, Smärtbehandling och Infektion. "En kraftfull satsning på Discovery och Development - funktionerna för upptäckt och utveckling av nya produkter - är avgörande för AstraZenecas framtid. Den nya organisationen skapar bättre förutsättningar för tillväxt och utveckling av nya produkter inom terapiområdena", säger Claes Wilhelmsson, Executive Director, R&D. Verksamheterna inom AstraZenecas forskning och utveckling kommer att koncentreras till prioriterade terapiområden vid större forskningsanläggningar i Sverige, Storbritannien och Nordamerika. Idag har AstraZeneca ca 10 000 anställda inom FoU. Av dessa finns ca 4 000 i Sverige. Omstruktureringen kommer att leda till en minskning med ungefär 1 000 tjänster fram till år 2001. Minskningarna innebär mestadels att överlappningar inom olika funktioner försvinner och sker vid sex av AstraZenecas större forskningsenheter (Södertälje, Mölndal och Lund i Sverige, Alderley Park och Charnwood i Storbritannien, samt Wilmington i USA). Några mindre forskningsenheter berörs också. Genom dessa åtgärder kommer AstraZeneca att bygga en starkare bas för framtida tillväxt. Förändringarna är del av företagets totala synergiplan om 1,1 miljarder USD som presenterades när samgåendet offentliggjordes, vilken innebär minskningar om totalt 6 000 tjänster över tre år inom samtliga verksamheter. Samråd med anställda och fackliga organisationer har inletts. Produktportföljen och forskningsorganisationen kommer att presenteras för finansanalytiker och media den 6 december i London och 8 december i New York. För ytterligare information kontakta: Staffan Ternby, Informationschef, telefon: +46 8 553 261 07 Mikael Widell, Presschef Communications, telefon: +46 703 11 99 60 Konsekvenser av Astrazenecas nya forskningsstrategi Anläggningar Heltidsanställda Berörda inom R&D 1998, tjänster, cirka cirka Sverige 4 000 450 Södertälje 1 450 150 Mölndal 1 350 100 Lund 1 100 200 Utomlands 6 000 550 Totalt 10 000 1 000 * Verksamheten inom molekylärbiologi i Umeå flyttar till Mölndal. Samtliga 35 anställda bereds möjlighet att flytta med till Mölndal. * HTS (speciallaboratorium för High Throughput Screening) flyttas från Lund till Mölndal. Samtliga drygt 20 anställda bereds möjlighet att flytta med till Mölndal. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/30/19991130BIT00470/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/30/19991130BIT00470/bit0002.pdf

Om oss

AstraZeneca är ett globalt, innovationsdrivet bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel, primärt för behandling av sjukdomar inom tre huvudsakliga terapiområden: cancer, kardiovaskulära sjukdomar, njursjukdomar och metabola sjukdomar och sjukdomar i andningsvägarna. Bolaget är också selektivt aktivt inom autoimmunitet, neurovetenskap och infektion. AstraZeneca bedriver verksamhet i över 100 länder och dess innovativa läkemedel används av miljontals patienter över hela världen. Mer information finns på: www.astrazeneca.com och www.astrazeneca.se

Kontakt

Prenumerera

Dokument & länkar