AstraZeneca överklagar beslut av tyska patentdomstolen

ASTRAZENECA ÖVERKLAGAR BESLUT AV TYSKA PATENTDOMSTOLEN AstraZeneca meddelar idag att företaget kommer att överklaga ett domslut av den tyska federala patentdomstolen där domstolen ogiltigförklarade patentet avseende beredningsformen för omeprazol i Tyskland. Giltigheten av detta patent, som löper ut under 2007, har utmanats av generikaföretagen Azupharma GmbH & Co och ratiopharm GmbH. Omeprazol är @ den aktiva substansen i Losec . "Vi kommer även fortsättningsvis att kraftfullt försvara patenträttigheterna för omeprazol. Patentlagstiftningen varierar från land till land. Forsknings- och utvecklingsarbetet bakom produkten är mycket omfattande och avser - förutom beredningsform - substans, tillverkningsmetoder och mellanprodukter. Som ett resultat av detta avancerade arbete skyddas Losec av ett antal olika patent", kommenterar Dr Martin Nicklasson, Executive Vice President, GI Franchise. Försäljningen av Losec i Tyskland uppgick under 1999 till 150 MUSD, vilket motsvarar 2,5 procent av den totala Losec-försäljningen. I Tyskland mark- @ nadsförs omeprazol under varumärket Antra MUPS (MUPS - multiple unit pellet system). AstraZeneca har i Tyskland lämnat in begäran om tillfälligt försäljningsförbud gentemot tio företag, lämnat in tio stämningsansökningar för patentintrång, och försvarar för närvarande sina patenträttigheter i åtta andra ärenden rörande omeprazol. I augusti 1999 erhöll AstraZeneca föreläggande om försäljningsförbud, vilket förhindrar ratiopharm GmbH och Merckle GmbH att sälja en generisk version av omeprazol. Föreläggandet gäller fortfarande. I februari 2000 hänsköt den tyska högsta domstolen ett antal frågor rörande AstraZenecas tilläggsskydd för omeprazol i Tyskland till EG- domstolen. Tidigare under mars avvisade tyska federala patentdomstolen en begäran om ogiltighetsförklaring av substanspatentet för omeprazol inlämnad av Merck dura GmbH. Kontaktpersoner: Staffan Ternby, 08-553 261 07 Mikael Widell, +44 171 304 5030, +44 7715 011140 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/21/20000321BIT00970/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/21/20000321BIT00970/bit0002.pdf

Om oss

AstraZeneca är ett globalt, innovationsdrivet bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel, primärt för behandling av sjukdomar inom tre huvudsakliga terapiområden: cancer, kardiovaskulära sjukdomar, njursjukdomar och metabola sjukdomar och sjukdomar i andningsvägarna. Bolaget är också selektivt aktivt inom autoimmunitet, neurovetenskap och infektion. AstraZeneca bedriver verksamhet i över 100 länder och dess innovativa läkemedel används av miljontals patienter över hela världen. Mer information finns på: www.astrazeneca.com och www.astrazeneca.se

Kontakt

Prenumerera

Dokument & länkar