AstraZeneca PLC Delårsrapport för andra kvartalet och första halvåret 2002

AstraZeneca PLC Delårsrapport för andra kvartalet och första halvåret 2002 "Nya produkter bidrar till god utveckling under första halvåret. Vinsten per aktie ökade 18 procent." Utvecklingen i sammandrag (före jämförelsepåverkande poster) Andra Andra Fasta Första Första Fasta Koncernen kvartal kvartalet valuta halvåret halvåret valuta (kvarvarande et 2002 2001* kurser 2002 2001* kurser verksamhet) MUSD MUSD % MUSD MUSD % Försäljning 4.382 4.099 +8 8.803 8.090 +10 Rörelseresultat 1.064 996 +10 2.361 2.051 +17 Resultat före 1.065 1.019 +8 2.383 2.129 +14 skatt Vinst per aktie Koncernen $0,45 $0,41 +13 $1,00 $0,86 +18 Koncernen $0,45 $0,39 $1,00 $0,83 (enligt FRS3) *Omräknat för att överensstämma med FRS19. Se not 1 på sidan 13 för ytterligare information. Samtliga kommentarer i detta avsnitt avser tillväxt i fasta valutakurser (CER). · Nexium uppnådde en försäljning på 830 MUSD under första halvåret. Försäljningen under den senaste tolvmånadersperioden uppgick till 1,3 miljarder USD. · Försäljningen av Symbicort uppgick till 122 MUSD under första halvåret. AstraZeneca fick den 5 juli klartecken enligt det ömsesidiga godkännandeförfarandet inom EU för en ny indikation avseende underhålls behandling av astma hos barn (6-11 år). · Iressa godkändes för behandling av icke småcellig lungcancer i Japan som första land. · Registreringsansökan för Crestor inlämnades i Japan den 23 april. AstraZeneca och Shionogi tillkännagav den 16 maj att man kommer att marknadsföra produkten gemensamt på den japanska marknaden. I USA, där ett preliminärt godkännande erhållits för Crestor, kommer diskussioner inom kort att inledas med FDA. · Faslodex har introducerats i USA efter godkännandet den 25 april. Därmed kan ett nytt behandlingsalternativ erbjudas vid framskriden bröstcancer. · Den första registreringsansökan för Exanta, vid förebyggande av blodpropp efter ortopedisk kirurgi, inlämnades den 24 juli i Europa. Tom McKillop, koncernchef, kommenterar: "En stark utveckling med lanseringarna av Nexium och Symbicort i kombination med fortsatt stark tillväxt för Seroquel, Atacand och våra produkter inom onkologiområdet har medfört ett bra utfall för första halvåret. Utvecklingen hittills i år ligger väl i linje med våra ekonomiska mål för helåret. Under de senaste veckorna har vi nått två viktiga milstolpar i förnyelsen av vår produktportfölj - det första godkännandet för Iressa i Japan och inlämnandet av den första registreringsansökan för Exanta i Europa. London den 25 juli 2002 Kontaktpersoner för Steve Brown (London) +44 207 304 5033 media: Emily Denney (London) +44 207 304 5034 Staffan Ternby (Södertälje) 08 553 26107 Steve Lampert (Wilmington) +1 302 886 7862 Kontaktpersoner för Mina Blair-Robinson (London) +44 207 304 5084 analytiker och Jonathan Hunt (London) +44 207 304 5087 investerare: Staffan Ternby (Södertälje) 08 553 26107 Ed Seage (Wilmington) +1 302 886 4065 Jörgen Winroth (New York) +1 212 581 8720 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/25/20020725BIT00300/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/25/20020725BIT00300/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

AstraZeneca är ett globalt, innovationsdrivet bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel, primärt för behandling av sjukdomar inom tre huvudsakliga terapiområden: cancer, kardiovaskulära sjukdomar, njursjukdomar och metabola sjukdomar och sjukdomar i andningsvägarna. Bolaget är också selektivt aktivt inom autoimmunitet, neurovetenskap och infektion. AstraZeneca bedriver verksamhet i över 100 länder och dess innovativa läkemedel används av miljontals patienter över hela världen. Mer information finns på: www.astrazeneca.com och www.astrazeneca.se

Kontakt

Prenumerera

Dokument & länkar