AstraZeneca publicerar årsredovisningen för 2011

 

AstraZeneca publicerar idag Årsredovisning med information från Form 20-F 2011 på våra hemsidor: www.astrazeneca.com/annualreport2011 och www.astrazeneca.se/aktieägare. I likhet med föregående år kommer vi inte att trycka den svenska versionen av årsredovisningen. Den finns i sin helhet på www.astrazeneca.se/aktieägare.

Hållbarhetsredovisningen är integrerad i årsredovisningen. Fullständig information om vårt hållbarhetsarbete finns på våra hemsidor under rubriken Responsibility respektive Vårt ansvar.

AstraZeneca har idag också publicerat kallelsen till årsstämman 2012 och information till aktieägarna med underlag för de ärenden som ska behandlas på stämman den 26 april 2012. Samma dag publiceras också rapporten för första kvartalet 2012. Kallelsen till årsstämman finns på våra hemsidor, astrazeneca.se och astrazeneca.com.

Kontaktpersoner
Ann-Leena Mikiver, presschef, tel: 08-553 26020, mob: 070-742 88 36
Karl Hård, Investor Relations, tel: +44 207 604 8123, mob: +44 7789 654 364

Om AstraZeneca
AstraZeneca är ett globalt, innovativt bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel inom områdena mage/tarm, hjärta/kärl, neurovetenskap, andningsvägar och inflammation, cancer samt infektionssjukdomar. AstraZeneca är verksamt i över 100 länder och våra innovativa läkemedel används av miljontals patienter världen över. För mer information, se www.astrazeneca.se och www.astrazeneca.com.

 

 

Taggar:

Om oss

AstraZeneca är ett globalt, innovationsdrivet bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel, primärt för behandling av sjukdomar inom tre huvudsakliga terapiområden: cancer, kardiovaskulära sjukdomar, njursjukdomar och metabola sjukdomar och sjukdomar i andningsvägarna. Bolaget är också selektivt aktivt inom autoimmunitet, neurovetenskap och infektion. AstraZeneca bedriver verksamhet i över 100 länder och dess innovativa läkemedel används av miljontals patienter över hela världen. Mer information finns på: www.astrazeneca.com och www.astrazeneca.se

Prenumerera