AstraZeneca Sverige avyttrar sin andel i Astra Synthélabo

ASTRAZENECA SVERIGE AVYTTRAR SIN ANDEL I ASTRA SYNTHÉLABO AstraZeneca meddelar att man avyttrat företagets 50-procentiga aktieinnehav i det svenska intressebolaget Astra Synthélabo till Sanofi- Synthélabo. Astra Synthélabo har sedan 1992 genom AstraZeneca (tidigare Astra) marknadsfört produkterna Stilnoct (sömnmedel), Mesasal (medel mot inflammatorisk tarmsjukdom) samt Xatral (prostatahyperplasi) på den svenska marknaden. AstraZeneca Sverige kommer under en övergångsperiod att fortsätta marknadsföringen av dessa produkter till och med juni 2001, varefter de övergår till Sanofi-Synthélabo. Förändringen påverkar inte AstraZenecas redovisade försäljningssiffror eftersom endast verksamhetens resultatandel ingått i AstraZenecas bokslut. Kontaktpersoner: Anne-Charlotte Knutsson, tel: 070-685 42 95 Staffan Ternby, tel: 08-553 261 07 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/01/20010201BIT00390/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/01/20010201BIT00390/bit0002.pdf

Om oss

AstraZeneca är ett globalt, innovationsdrivet bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel, primärt för behandling av sjukdomar inom tre huvudsakliga terapiområden: cancer, kardiovaskulära sjukdomar, njursjukdomar och metabola sjukdomar och sjukdomar i andningsvägarna. Bolaget är också selektivt aktivt inom autoimmunitet, neurovetenskap och infektion. AstraZeneca bedriver verksamhet i över 100 länder och dess innovativa läkemedel används av miljontals patienter över hela världen. Mer information finns på: www.astrazeneca.com och www.astrazeneca.se

Prenumerera

Dokument & länkar