AstraZenecas Nexium får snabbt första godkännande

® ASTRAZENECAS NEXIUM FÅR SNABBT FÖRSTA GODKÄNNANDE I SVERIGE FÖR ETT BRETT INDIKATIONSOMRÅDE Genombrott i behandlingen erbjuder bättre och snabbare läkning samt mer varaktig symptomfrihet vid syrarelaterade sjukdomar AstraZeneca meddelar idag att företaget, genom snabb handläggning hos det ® svenska läkemedelsverket, erhållit det första godkännandet för Nexium (esomeprazol). Godkännandet gäller ett brett fält av indikationer, inklusive två nya behandlingsalternativ. Baserat på omfattande kliniska studier på mer än 15.000 patientbehandlingar, har Nexium erhållit godkännande för både akut behandling och långtidsbehandling av refluxsjukdom, läkning av H. pylori- relaterade magsår och förebyggande av återfall i magsårssjukdom. Detta grundas på studier som visar: - snabb läkning av refluxesofagit - snabb symptomlindring - ett nytt sätt att långtidsbehandla symptomatisk refluxsjukdom - ett nytt sätt att behandla Helicobacter pylori Nexium visar förbättrad klinisk effekt och förutsägbarhet utöver vad som ® hittills uppnåtts med Losec , som idag är den vanligaste behandlingen, och utgör ett viktigt steg framåt i behandlingen av syrarelaterade sjukdomar. Dr Tom McKillop, AstraZenecas koncernchef kommenterar: "Vi är mycket glada över att ha fått vårt första godkännande för Nexium på så kort tid. Det är en viktig milstolpe för företaget men än viktigare är att Nexium är den första betydande förbättringen vid behandling av syrarelaterade sjukdomar på mer än ett decennium och kommer att erbjuda oöverträffade fördelar för patienter över hela världen". Sverige kommer att agera som referensland i proceduren för ömsesidigt europeiskt godkännande i de 14 övriga EU-länderna. Lanseringar i flera av dessa länder planeras före årsskiftet. Lansering av Nexium i Sverige förbereds nu och försäljningen beräknas starta andra halvåret 2000. Nexium inväntar även godkännande i USA (lansering planeras i början av 2001) samt på ett antal andra marknader. De fördelar för patienten som uppnås med Nexium innefattar större förutsägbarhet i patienternas gensvar på behandlingen, förbättrad symptomkontroll och läkning. Studier har också visat att syrahämningen med Nexium är bättre, snabbare och mer varaktig jämfört med andra syrapumps- hämmare. Nexium bryts ned i kroppen på ett sätt som medför att en större del av den verksamma substansen förs till målorganet, vilket leder till överlägsen kontroll av syrautsöndringen. Kliniska studier på patienter med halsbränna och refluxsjukdom visar att den läkningsgrad Nexium uppnår efter fyra veckors behandling, motsvaras av åtta veckors behandling med Losec, vilket visar den hälsoekonomiska potentialen för Nexium. Det breda indikationsområdet för Nexium innefattar två helt nya behandlingsalternativ - läkning av H.pylori-relaterade magsår genom en veckas behandling utan behov av efterföljande monoterapi och "vid behovsbehandling" av återkommande halsbränna och liknande symptom på refluxsjukdom. Vid behovsbehandling medger att läkare skriver ut Nexium till patienter, som sedan kan medicinera vid behov, för behandling av sina återkommande symptom. Detta är ett nytt, mycket bekvämt och kostnadseffektivt alternativ för långtidsbehandling av refluxsymptom. Kliniska studier har visat att efter sex månaders behandling kan 90 procent av patienterna behandla sina symptom effektivt med hjälp av Nexium vid behov. Nexium är den första och enda syrapumpshämmaren som fått godkännande för denna nya behandling av symptomatisk refluxsjukdom. Dr Martin Nicklasson, chef för området mage/tarm inom AstraZeneca, kommenterar: "Läkarna kommer snart att ha möjlighet att förse sina patienter med Nexium, den bästa behandlingen för syrarelaterade sjukdomar. Många patienter inser inte ens att deras besvär är behandlingsbara. Nexium erbjuder den bästa möjligheten till syrakontroll vilket kommer att ge livskvaliteten tillbaka för många patienter." Bakgrund: AstraZeneca upptäckte kategorin syrapumpshämmare genom Losec (omeprazol), världens för närvarande mest sålda läkemedel. Med Nexium har AstraZeneca nått ytterligare ett steg i utvecklingen av behandlingen av syrarelaterade sjukdomar vilket understryker företagets beslutsamhet att optimera behandlingen inom området mage/tarmsjukdomar. Nexium kommer att introduceras på en marknad som uppgick till 12,6 miljarder USD 1999 (ca 105 miljarder SEK). Uppskattningsvis 10 procent av befolkningen drabbas av magsår och en ännu högre andel lider av syrarelaterade sjukdomar i matstrupen. Ytterligare kliniska data rörande Nexium kommer att publiceras vid "the Digestive Disease Week conference" i San Diego, USA, i maj. Kontaktpersoner: Staffan Ternby, 08-553 261 07 Mikael Widell, +44 171 304 5030 Anne-Charlotte Knutsson, 070-685 42 95 Lasse Carling, Medical Advisor, 070-625 72 27 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/13/20000313BIT00030/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/13/20000313BIT00030/bit0002.pdf

Om oss

AstraZeneca är ett globalt, innovationsdrivet bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel, primärt för behandling av sjukdomar inom tre huvudsakliga terapiområden: cancer, kardiovaskulära sjukdomar, njursjukdomar och metabola sjukdomar och sjukdomar i andningsvägarna. Bolaget är också selektivt aktivt inom autoimmunitet, neurovetenskap och infektion. AstraZeneca bedriver verksamhet i över 100 länder och dess innovativa läkemedel används av miljontals patienter över hela världen. Mer information finns på: www.astrazeneca.com och www.astrazeneca.se

Kontakt

Prenumerera

Dokument & länkar