AstraZenecas Seloken ZOK/Toprol-XL minskar dödligheten i hjärtsvikt

En internationell studie som idag publiceras i Journal of the American Medical Association (JAMA) visar att AstraZenecas betablockerare Seloken ZOK/ Toprol-XL som tillägg till standardbehandling av hjärtsvikt bidrar till förbättrad överlevnad, minskad sjukhusvistelse och ökat välmående hos patienten. MERIT-HF-studien (Metoprolol CR (controlled release) Randomised Intervention Trial in Heart Failure) är den största avslutade hjärtsviktstudien för utvärdering av effekten av betablockerare med ett underlag på nära 4.000 patienter. MERIT-HF studien visar en generell minskning av dödlighet och sjukhus- vistelse med 19 procent, en minskning av dödlighet och sjukhusvistelse p g a hjärtsvikt med 31 procent och en minskning med 39 procent av dödsfall p g a hjärtstillestånd eller icke dödlig akut hjärtinfarkt. En generell minskning med 32 procent noterades också av dödsfall för patienter i behov av hjärt- transplantation. Transplantation blir livsnödvändig när hjärtat i det närmaste förlorat förmågan att effektivt pumpa blod. Seloken ZOK/Toprol-XL är det mest förskrivna varumärket bland beta- blockerarna i världen med en global försäljning på 531 MUSD 1999. I september 1999 lämnade AstraZeneca in en tilläggsansökan (sNDA) till Food and Drug Administration (FDA) för användning av Toprol-XL vid behandling av hjärtsvikt, vanligtvis i kombination med vätskedrivande medel och ACE-hämmare. Dr Hamish Cameron, Vice-President, chef för terapiområdet hjärta/kärl, kommenterar: "Resultatet av denna omfattande studie ger ytterligare stöd för den ökande användningen av betablockerare i synnerhet och Seloken ZOK/ Toprol-XL vid behandling av hjärtsvikt . Försäljningsökningen för Seloken ZOK/Toprol-XL uppgick till 14 procent under 1999." Kontaktpersoner: Steve Brown, tel: +44 171 304 5033 Lucy Williams, tel: +44 171 304 5034 Mikael Widell, tel: +44 171 304 5030, +44 7715 011140 Staffan Ternby, tel: +46 8 553 261 07 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/08/20000308BIT00320/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/08/20000308BIT00320/bit0002.pdf

Om oss

AstraZeneca är ett globalt, innovationsdrivet bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel, primärt för behandling av sjukdomar inom tre huvudsakliga terapiområden: cancer, kardiovaskulära sjukdomar, njursjukdomar och metabola sjukdomar och sjukdomar i andningsvägarna. Bolaget är också selektivt aktivt inom autoimmunitet, neurovetenskap och infektion. AstraZeneca bedriver verksamhet i över 100 länder och dess innovativa läkemedel används av miljontals patienter över hela världen. Mer information finns på: www.astrazeneca.com och www.astrazeneca.se

Prenumerera

Dokument & länkar