Atacand Plus för behandling av högt blodtryck

® ATACAND PLUS FÖR BEHANDLING AV HÖGT BLODTRYCK FÅR GODKÄNNANDE I EUROPA ® AstraZeneca meddelar idag att Atacand Plus, den nya behandlingen för högt blodtryck, erhållit ömsesidigt godkännande i tolv länder av den Europeiska läkemedelsmyndigheten. Högt blodtryck en är en de största behandlingsbara faktorerna som bidrar till hjärt/kärlsjukdomar världen över. Uppskattningsvis var femte vuxen i industriländerna drabbas. ® Atacand Plus är en kombinationstablett av AT -receptorblockeraren 1 ® candesartan cilexetil 16 mg (Atacand ) och ett diuretikum, ® hydroklortiazid 12,5 mg, för behandling av högt blodtryck. Atacand Plus ® kan ges då monoterapi med Atacand eller hydroklortiazid inte givit tillräcklig effekt. Marknaden för fasta kombinationer av denna typ uppgår till ca 450 MUSD och växer med imponerande 88%, vilket tyder på att en mer uttalad terapi krävs för att nå rekommenderat målblodtryck. ® Resultat från studier visar att Atacand Plus sänker blodtrycket mer effektivt än de enskilda preparaten var för sig. De observerade blodtryckssänkningarna har, beroende på patientpopulation och jämfört med baseline, varit 20-30 mm Hg systoliskt, respektive 10-20 mm Hg ® diastoliskt. Atacand Plus ger en jämn och god blodtryckssänkning under ® dygnet. Atacand Plus tolereras mycket väl oavsett ålder och kön. ® ® Biverkningsfrekvensen för Atacand Plus är, liksom för Atacand , på placebonivå. rd Vid 3 International Symposium on Angiotensin II Antagonism i London ® denna vecka presenterades en studie som visar att Atacand Plus reducerar systoliskt/diastoliskt blodtryck med 32/21 mm Hg efter 6 veckors ® behandling, 24 timmar efter tagen dos. Atacand Plus tolererades mycket väl. I stort sett samtliga patienter (98 %) svarade på behandlingen och ® majoriteten erhöll god blodtryckskontroll. Atacand Plus sänkte blodtrycket signifikant bättre och längre än den fasta kombinationen av losartan 50 mg och hydroklortiazid 12,5 mg. ® "Atacand är redan en stark spelare bland AT -receptorblockerarna och 1 ® vi förväntar oss en ytterligare tillväxt för Atacand som följd av ® lanseringen av Atacand Plus", säger Dr Hamish Cameron, Vice President, Head of Cardiovascular Therapy Area. Candesartan cilexetil marknadsförs av AstraZeneca under märkesnamnet ® ® Atacand på de flesta europeiska marknader och som Amias i Storbritannien. Candesartan cilexetil tillverkas på licens från Takeda Industries Ltd. Kontaktpersoner: Lucy Williams, Media Relations tel: +44 (0)171-304-5034 Steve Brown, Media Relations tel: +44 (0)171-304-5033 Mikael Widell, Media Relations tel: +46 8 553 264 28/+46 703 119960 Bakgrund: ® Atacand är en AT -receptorblockerare. Stimulering av AT -receptorn 1 1 medför kärlhypertrofi, salt- och vattenretention samt aktivering av neurohormonella system. Normalt sker detta då angiotensin II binds till AT -receptorn. Blockad av AT -receptorn kan således förhindra angiotensin 1 1 II:s skadliga effekter samt ge en signifikant blodtryckssänkande effekt. Hydroklortiazid har använts i många år och har övertygande dokumenterad effekt på blodtrycksrelaterad sjukdomar. Låga doser av hydroklortiazid tolereras mycket väl. Diuretika fungerar som komplement till AT - 1 receptorblockerare och potentierar den kliniska effekten samtidigt som en god tolerabilitet bibehålls. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/01/20000301BIT00880/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/01/20000301BIT00880/bit0002.pdf

Om oss

AstraZeneca är ett globalt, innovationsdrivet bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel, primärt för behandling av sjukdomar inom tre huvudsakliga terapiområden: cancer, kardiovaskulära sjukdomar, njursjukdomar och metabola sjukdomar och sjukdomar i andningsvägarna. Bolaget är också selektivt aktivt inom autoimmunitet, neurovetenskap och infektion. AstraZeneca bedriver verksamhet i över 100 länder och dess innovativa läkemedel används av miljontals patienter över hela världen. Mer information finns på: www.astrazeneca.com och www.astrazeneca.se

Prenumerera

Dokument & länkar