Avyttringen av Astra Tech till DENTSPLY International slutförd

 

Avyttringen av AstraZenecas verksamhet Astra Tech till DENTSPLY International Inc. för ett kontant belopp på ca 1,8 miljarder USD har slutförts. Affärstransaktionen avslutades den 31 augusti 2011.

Vinsten kommer att redovisas som "övriga rörelseintäkter" i AstraZenecas resultaträkning för tredje kvartalet. Vinsten kommer att betraktas som en "betydande post" och undantas från resultatet för kärnverksamheten. Därmed påverkas inte koncernens prognos för helåret 2011 avseende vinst per aktie för kärnverksamheten.

Som tidigare meddelats i samband med AstraZenecas resultat för andra kvartalet och första halvåret skall nettoinkomsterna från avyttringen av Astra Tech användas för att öka aktieåterköpsprogrammet till nivåer som överstiger det nuvarande målet på 4 miljarder USD. När affärstransaktionen nu slutförts, beräknar AstraZeneca att nettoaktieåterköpen skulle kunna öka till 5 miljarder USD 2011, varvid återköpen för eventuella återstående inkomster från Astra Tech äger rum 2012.

Bakgrund:

Om Astra Tech
Astra Tech AB är ledande inom dentala implantat och sjukvårdsprodukter för användning inom urologi och kirurgi. Astra Tech är ett innovationsdrivet företag och har sedan det bildades 1948 kontinuerligt utvecklat marknadsledande lösningar för att möta hälsovårdens behov utifrån patienternas och vårdgivarnas perspektiv. Pågående forskning och utveckling har målsättningen att hitta nya sätt att stödja vårdgivare och förbättra patienters livskvalitet världen över.

Astra Tech har huvudkontor i Mölndal och produktionsanläggningar i Sverige och Nordamerika. Företaget är globalt med marknadsbolag i 21 länder samt utvalda lokala distributionspartners. Astra Tech har 2 200 medarbetare globalt.

Om DENTSPLY
DENTSPLY designar, utvecklar, tillverkar och marknadsför ett brett sortiment av avancerade dentala produkter, bland annat tandimplantat, endodontiska instrument och material, produkter för tandreglering, tandfyllningsmaterial, förebyggande material och produkter, samt protetiska material och produkter. Företaget distribuerar sina produkter i över 120 länder under några av branschens mest väletablerade varumärken. DENTSPLY är engagerade i utvecklingen av nya innovativa, högkvalitativa och kostnadseffektiva produkter för den professionella dentala marknaden.


Om AstraZeneca
AstraZeneca är ett globalt, innovativt bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel inom områdena mage/tarm, hjärta/kärl, neurovetenskap, andningsvägar och inflammation, cancer samt infektionssjukdomar.AstraZeneca är verksamt i över 100 länder och våra innovativa läkemedel används av miljontals patienter världen över. För mer information, se www.astrazeneca.se och www.astrazeneca.com.

Kontaktpersoner media:
Esra Erkal-Paler                            +44 20 7604 8030
Abigail Baron                                +
44 20 7604 8034

Investor Relations:
Karl Hård                                      +44 20 7604 8123mob: +44 7789 654364
Nicklas Westerholm                      +44 20 7604 8124   mob: +44 7585 404950

 

 

Taggar:

Om oss

AstraZeneca är ett globalt, innovationsdrivet bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel, primärt för behandling av sjukdomar inom tre huvudsakliga terapiområden: cancer, kardiovaskulära sjukdomar, njursjukdomar och metabola sjukdomar och sjukdomar i andningsvägarna. Bolaget är också selektivt aktivt inom autoimmunitet, neurovetenskap och infektion. AstraZeneca bedriver verksamhet i över 100 länder och dess innovativa läkemedel används av miljontals patienter över hela världen. Mer information finns på: www.astrazeneca.com och www.astrazeneca.se

Prenumerera