Brilique® (ticagrelor) minskar totala antalet hjärt/kärlhändelser jämfört med clopidogrel hos patienter med akut kranskärlsjukdom

En ny analys från PLATO-studien visar på en minskning av det totala antalet hjärt/kärlhändelser, inklusive akut revaskularisering, återinsjuknande i ischemisk händelse, TIA (övergående cerebral ischemi) och arteriella tromboser hos patienter med akut kranskärlssjukdom som behandlas med Brilique (ticagrelor) jämfört med clopidogrel. Resultaten presenterades på American College of Cardiology Scientific Sessions (ACC) i Chicago, USA.

- Förståelsen för den påverkan som trombocythämmande behandling har på återkommande händelser och det totala antalet händelser är viktig för läkarna, säger Dr. Christopher Cannon, Professor of Medicine, Harvard Medical School. - Normalt räknar vi bara den första händelsen i dessa studier, men tittar vi på det totala antalet händelser så ser vi att de minskar mer med ticagrelor än med clopidogrel. Dessa nya data tyder på att behandling med ticagrelor i upp till ett år minskar risken för såväl tid till första händelse och det totala antalet händelser, i vilket även ingår minskning av kardiovaskulär död.

Över 18 000 patienter i 43 länder deltog i PLATO-studien (A Study of Platelet Inhibition and Patient Outcomes). Patienterna randomiserades till att antingen få ticagrelor eller clopidogrel. Deltagarna följdes sedan i genomsnitt 277 dagar. Hos de patienter som fick ticagrelor rapporterades 1057 primära händelser (hjärtinfarkt, stroke och hjärt/kärldöd) mot 1225 för de patienter som fick clopidogrel (rate ratio = 0.86; p<0.001). Vid behandling med ticagrelor sågs även ett minskat genomsnittligt antal hjärt/kärlhändelser per patient och en minskning i förekomsten av sekundära hjärt/kärlhändelser (hjärt/kärldöd, hjärtinfarkt eller stroke) jämfört med behandling med clopidogrel.

För mer information kontakta:
Erica Gruvberg, Nordic PR Manager, tel: 08-55326129, mobil: 0730-715026, e-post: Erica.gruvberg@astrazeneca.com

Om Brilique (ticagrelor tabletter)
Brilique (ticagrelor) är det första godkända läkemedlet i en ny klass av trombocythämmande läkemedel för behandling av akut kranskärlssjukdom som ges i tablettform.

Trombocyter är små cirkulerande blodkroppar som hjälper blodet att koagulera. Trombocythämmare verkar genom att avbryta den process som gör att blodplättarna klumpar ihop sig. Brilique är en direktverkande antagonist mot receptorn för P2Y12 och tillhör en kemisk klass som kallas cyklopentyltriazolopyrimidiner (CPTP). Brilique är den första orala antagonisten mot ADP-receptorn som binder reversibelt.

Europeiska läkemedelsmyndigheten EMA godkände i december 2010 Brilique, givet tillsammans med acetylsalicylsyra (ASA), för prevention av aterotrombotiska händelser hos vuxna patienter med akut kranskärlssjukdom (instabil angina, icke-ST-höjningsinfarkt, NSTEMI eller ST-höjningsinfarkt, STEMI) inklusive patienter som behandlas medicinskt och patienter som behandlas med perkutan koronarintervention (PCI) eller kranskärlskirurgi (CABG). PLATO-studien (A Study of PLATelet Inhibition and Patient Outcomes) var en stor läkemedelsstudie i fas III som utgjorde grunden för EU-godkännandet.

Brilique har för närvarande fått förmånsstatus i 12 länder och är godkänt i 53 länder, inklusive EU, under varumärkesnamnet Brilique och i USA, Brasilien, Kanada och Australien, under varumärkesnamnet Brilinta.

Om akut kranskärlssjukdom
Akut kranskärlssjukdom är en sammanfattande beteckning på medicinska tillstånd som orsakas av att hjärtmuskelns blodförsörjning är kraftigt reducerad. Dessa tillstånd sträcker sig från instabil angina (kärlkramp och ihållande smärtor i bröstet som kan föregå en hjärtinfarkt) till hjärtinfarkt:

·         STEMI (hjärtinfarkt med ST-höjning), en typ av infarkt som orsakas av att ett kranskärl helt blockeras av en blodpropp, vilket medför att den hjärtmuskel som normalt försörjs av detta kärl börjar dö.

·         Instabil angina/NSTEMI (instabil angina/hjärtinfarkt utan ST-höjning) är en typ av akut kranskärlssjukdom som innebär att ett kranskärl förträngs av en blodpropp så att den del av hjärtmuskeln som försörjs av detta kärl börjar dö eller löper hög risk att dö.

Om AstraZeneca

AstraZeneca är ett globalt, innovativt bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel inom områdena mage/tarm, hjärta/kärl, neurovetenskap, andningsvägar och inflammation, cancer samt infektionssjukdomar. AstraZeneca är verksamt i över 100 länder och våra innovativa läkemedel används av miljontals patienter världen över.

För mer information, se www.astrazeneca.se och www.astrazeneca.com.

 

 

Taggar:

Om oss

AstraZeneca är ett globalt, innovationsdrivet bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel, primärt för behandling av sjukdomar inom tre huvudsakliga terapiområden: cancer, kardiovaskulära sjukdomar, njursjukdomar och metabola sjukdomar och sjukdomar i andningsvägarna. Bolaget är också selektivt aktivt inom autoimmunitet, neurovetenskap och infektion. AstraZeneca bedriver verksamhet i över 100 länder och dess innovativa läkemedel används av miljontals patienter över hela världen. Mer information finns på: www.astrazeneca.com och www.astrazeneca.se

Prenumerera

Dokument & länkar