Bristol-Myers Squibb och AstraZeneca tar över  rättigheterna för Byetta och Bydureon (exenatide) från Eli Lilly

Genom övertagandet av Byetta och Bydureon (GLP-1 agonister) utökar företagen sina sortiment inom diabetes, ett område med stora medicinska behov

Bristol-Myers Squibb och AstraZeneca meddelar idag att företagen slutfört övertagandet rättigheterna för Byetta (exenatide) och Bydureon (exenatide) från Eli Lilly. De båda diabetesläkemedlen är godkända i Sverige för behandling av typ 2-diabetes som tilläggsbehandling till andra diabetesläkemedel när patienten inte erhållit tillräcklig effekt av dessa. Genom övertagandet utökar Bristol-Myers Squibb och AstraZeneca sin diabetesallians. Företagens förvärv av dessa båda läkemedel markerar en tydlig satsning inom diabetesområdet. I november 2011 avslutade företagen Lilly och Amylin sitt samarbete kring exenatide. Bristol-Myers Squibb slutförde i augusti 2012 förvärvet av Amylin Pharmaceuticals. AstraZeneca och Bristol-Myers Squibb utökade därmed också sin befintliga diabetesallians genom att inkludera Amylins diabetesläkemedel.

“AstraZeneca och Bristol Myers-Squibb kommer i samband med övertagandet av rättigheterna för Byetta och Bydureon att kunna erbjuda fem olika läkemedel som behandlar typ 2-diabetes. Det är viktigt att vården har tillgång till flera olika behandlingsalternativ för att så långt som möjligt kunna skräddarsy behandlingen för varje individuell patient”, säger Martin Olovsson, VD för det Nordisk-Baltiska marknadsbolaget, AstraZeneca.

“Förekomsten av typ 2-diabetes ökar över hela världen och det finns därför ett växande behov av olika behandlingsalternativ. Bydureon och Byetta tillhör en klass av läkemedel (GLP-1) som blir allt viktigare vid behandling av typ 2-diabetes”, säger Maria Messerer, Vetenskaplig rådgivare diabetes, Bristol-Myers Squibb Sverige.

Om typ 2-diabetes i Sverige
Diabetes är en av de stora folksjukdomarna och sjukdomen blir allt vanligare, inte bara i Sverige utan över hela världen1. Typ 2-diabetes utgör 85–90 procent av all diabetes och av Sveriges cirka 365 000 diabetiker är det 325 000 som har typ 2-diabetes.

Det finns även ett stort mörkertal eftersom många får diagnosen flera år efter att de insjuknat i typ 2-diabetes1. I Sverige räknar man med att en tredjedel av alla personer med diabetes har sjukdomen utan att ännu ha fått diagnosen3. Diabetes är förenat med många följdsjukdomar och för tidig död genom hjärt-kärlsjukdomar. Typ 2-diabetes är något vanligare bland män än bland kvinnor och hälften av dem är i yrkesverksam ålder2. Typ 2-diabetes debuterar vanligen efter 40 års ålder och risken ökar kraftigt med stigande ålder. Man räknar med att bland dem som är över 75 år har minst tio procent typ 2-diabetes1. Sjukdomen är dubbelt som vanligt bland lågutbildade som bland högutbildade och tre gånger så vanligt bland personer födda utanför Europa som bland personer födda i Sverige3.

Om läkemedelsklassen GLP-1 agonister
Bydureon och Byetta innehåller den aktiva substansen exenatid som tillhör en klass av läkemedel (GLP-1) som blir allt viktigare vid behandling av typ-2 diabetes. GLP-1 står för glukagonlik peptid-1 receptor agonister och verkar på den humana GLP-1-receptorn. GLP-1 agonisterna används för att förbättra den naturliga blodsockerkontrollen genom att öka kroppens insulinproduktion när blodsockernivån är hög. Denna klass av läkemedel verkar endast då blodsockernivån blir för hög. Vid normala blodsockernivåer har läkemedlet inte någon effekt vilket minskar risken för blodsockerfall. Bydureon är en vidareutveckling av Byetta och administreras en gång i veckan.  Läkemedlen är godkända och tillgängliga i Sverige för behandling av typ 2-diabetes som tilläggsbehandling till andra diabetesläkemedel när patienten inte erhållit tillräcklig effekt av dessa.

Om Bristol-Myers Squibbs och AstraZenecas diabetesallians
Bristol-Myers Squibb och AstraZeneca inledde i januari 2007 en diabetesallians och ett samarbete för att möjliggöra forskning, utveckling och försäljning av utvalda forskningsprodukter inom typ 2-diabetes. Bristol-Myers Squibbs och AstraZenecas diabetesallians omfattar Onglyza (saxagliptin), som är en DPP-4hämmare, Kombiglyze XR

(saxagliptin och metformin) och Forxiga (dapagliflozin), en SGLT2-hämmare (det första godkända läkemedlet i en ny läkemedelsklass). Diabetesalliansen har till syfte att stödja och förbättra vården för diabetespatienter över hela världen och att skapa en ny vision för behandling av diabetes. Onglyza har skickats in för ansökan om regulatoriskt godkännande i 93 länder och är i skrivande stund godkänd i 77 länder inklusive Sverige, Norge, Finland, Danmark, övriga länder inom EU, USA, Kanada, Mexiko Indien, Brasilien och Kina. Den Europeiska kommissionen godkände i november 2012 Forxiga i tablettform för behandling av typ 2-diabetes.

Om Bristol-Myers Squibb
Bristol-Myers Squibb är ett globalt bioteknologiskt biopharmaföretag, som verkar för att upptäcka, utveckla och leverera innovativa läkemedel som hjälper patienter övervinna allvarliga sjukdomar. För mer information, besök företagets webb på www.bms.se

Om AstraZeneca
AstraZeneca är ett globalt, innovativt bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel, primärt för behandling av sjukdomar inom områdena hjärta/kärl, metabolism, andningsvägar, inflammation, autoimmunitet, cancer, infektion och neurovetenskap. AstraZeneca är verksamt i över 100 länder och våra innovativa läkemedel används av miljontals patienter världen över. För mer information, se www.astrazeneca.se och www.astrazeneca.com

Referenser

1. Svenska diabetesförbundet

2. Socialstyrelsen. Folkhälsorapport 2009

3. Socialstyrelsen. Hälso- och sjukvårdsrapport 2009 Utveckling Diabetesvård


Kontaktpersoner:
Petra Eurenius, Kommunikationschef Nordisk-Baltiska marknadsbolaget, AstraZeneca, tel: 08-552 513 96, mobil: 070-918 65 62
Maria Messerer, Vetenskaplig rådgivare diabetes, Bristol-Myers Squibb, tel: 08-704 71 00, mobil: 076-806 93 98

Om oss

AstraZeneca är ett globalt, innovationsdrivet bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel, primärt för behandling av sjukdomar inom tre huvudsakliga terapiområden: cancer, kardiovaskulära sjukdomar, njursjukdomar och metabola sjukdomar och sjukdomar i andningsvägarna. Bolaget är också selektivt aktivt inom autoimmunitet, neurovetenskap och infektion. AstraZeneca bedriver verksamhet i över 100 länder och dess innovativa läkemedel används av miljontals patienter över hela världen. Mer information finns på: www.astrazeneca.com och www.astrazeneca.se

Kontakt

Prenumerera

Dokument & länkar