CRESTOR BÄTTRE PÅ ATT UPPNÅ LÅGA LDL-KOLESTEROLVÄRDEN ENLIGT NY VOYAGER-ANALYS

 

AstraZeneca tillkännagav idag resultaten från en subanalys till metaanalysen VOYAGER av individuella patientdata. Analysen visar att möjligheten att uppnå behandlingsmålet på 100 mg/dl för LDL-kolesterol genom behandling med statiner beror på startvärdet av LDL-kolesterol respektive valet av statin och dess dosering. Crestor™ (rosuvastatin) gjorde det möjligt för fler patienter att uppnå behandlingsmålet för LDL-kolesterol på högst 100 mg/dl jämfört med atorvastatin (Lipitor®) med samma eller dubbel dosering. Skillnaden var tydligare när utgångsvärdet på LDL-kolesterol var högre. Dessa resultat framlades vid 2011 års ESC-kongress (European Society of Cardiology), i Paris.

Subanalysen var upplagd för att avgöra betydelsen av startvärdet för LDL-kolesterol samt valet av statin och dess dosering för att nå behandlingsmålet för LDL-kolesterol.' Denna subanalys av VOYAGER-data visade också:

  • LDL-kolesterolvärden på under 100 mg/dl uppnåddes av 53,7% - 85,5% av de patienter som fick CRESTOR 10-40 mg, jämfört med 43,3% - 80,0% av de patienter som fick atorvastatin 10–80 mg.'
  • Likartade skillnader i effektfördel för Crestor i jämförelse med samma eller dubbla doseringen i mg av atorvastatin observerades oavsett startvärdet för LDL-kolesterol.'

"Dessa uppgifter styrker ytterligare fördelarna med Crestor. Resultaten understryker också att Crestor är ett viktigt läkemedel som ger fler patienter möjlighet att nå sina behandlingsmål", säger Torbjörn Lundström, Global Medical Science Director för Crestor.

Dessa resultat är samstämmiga med resultaten från den primära VOYAGER-analysen, som visade att Crestor reducerade LDL-kolesterolvärdet signifikant mer än samma eller större doser av atorvastatin och simvastatin.'' Uppgifterna är särskilt relevanta i ljuset av de senaste behandlingsriktlinjerna vid blodfettstörningar som utfärdats av European Society of Cardiology (ESC) och European Atherosclerosis Society (EAS), där betydelsen av att sänka LDL-kolesterolet till låga nivåer framhävs för högriskpatienter, liksom värdet av statiner för att uppnå dessa nivåer.'''

Enligt de nya ESC/EAS-riktlinjerna är målvärdena för LDL-kolesterolet strängare, särskilt för patienter med redan uppkommen hjärt/kärlsjukdom, liksom för sådana som bedöms löpa särskilt hög risk att drabbas av en primär eller sekundär hjärt/kärlhändelse.Enligt riktlinjerna från ESC/EAS bör behandlande läkare försöka uppnå LDL-kolesterolvärden som ligger under 3.0 mmol/l (~115 mg/dl) för patienter med måttlig risk; under 2.5 mmol/l (~100 mg/dl) för patienter med hög risk, och under 1.8 mmol/l (~70 mg/dl) och/eller en reduktion av värdet på minst 50 procent om målet inte kan uppnås för patienter med särskilt hög risk.'''

BAKGRUND:

Om VOYAGER
VOYAGER (An indiVidual patient data meta-analysis Of statin therapY in At risk Groups: Effects of Rosuvastatin, atorvastatin and simvastatin) är en unik metaanalys av individuella patientdata för 32 258 patienter från 37 randomiserade studier, där effekterna på blodfettvärdena av rosuvastatin jämförts med effekterna av atorvastatin och simvastatin.'' Bland patienterna fanns närmare 9 000 med diabetes och över 15 000 med ateroskleros.''

Crestor är idag godkänt i över 109 länder. Runt om världen har närmare 330 miljoner recept på Crestor skrivits ut. Data från kliniska studier och användning i klinisk praktik visar att Crestors säkerhetsprofil motsvarar den hos andra statiner på marknaden.

Om AstraZeneca
AstraZeneca är ett globalt, innovativt bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel inom områdena mage/tarm, hjärta/kärl, neurovetenskap, andningsvägar och inflammation, cancer samt infektionssjukdomar. AstraZeneca är verksamt i över 100 länder och våra innovativa läkemedel används av miljontals patienter världen över.

För mer information, se www.astrazeneca.se och www.astrazeneca.com.

Kontaktpersoner:

Ann-Leena Mikiver, presschef, tel: 08-553 26020, mob: 070-742 88 36

Kristian Sjöholm, Nordisk PR-ansvarig, tel: 08-553 231 35 mob: 073-335 14 26

' Karlson BW, et al. “Baseline LDL-C and choice and dose of statin as determinants of LDL-C goal achievement: meta-analysis from the VOYAGER database” VOYAGER Goals abstract. To be presented at ESC 2011 on 29 August 2011.
'' Nicholls SJ, et al. “Meta-analysis of Comparative Efficacy of Increasing Dose of Atorvastatin Versus Rosuvastatin Versus Simvastatin on Lowering Levels of Atherogenic Lipids (from VOYAGER)”. Am J Cardiol. 2010;105:p 72 Table 3
''' Reiner Z, Catapano AL, et al. “ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias: The Task Force for the management of dyslipidaemias of the European Society of Cardiology (ESC) and the European Atherosclerosis Society (EAS)”. Eur Heart J (2011) 32(14): 1769-1818.

 

 

Taggar:

Om oss

AstraZeneca är ett globalt, innovationsdrivet bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel, primärt för behandling av sjukdomar inom tre huvudsakliga terapiområden: cancer, kardiovaskulära sjukdomar, njursjukdomar och metabola sjukdomar och sjukdomar i andningsvägarna. Bolaget är också selektivt aktivt inom autoimmunitet, neurovetenskap och infektion. AstraZeneca bedriver verksamhet i över 100 länder och dess innovativa läkemedel används av miljontals patienter över hela världen. Mer information finns på: www.astrazeneca.com och www.astrazeneca.se

Prenumerera

Dokument & länkar