Dags att förbättra astmatikernas vidbehovsmedicinering

DAGS ATT FÖRBÄTTRA ASTMATIKERNAS VIDBEHOVSMEDICINERING En av de största astmastudierna någonsin presenteras idag i European Respiratory JournaI. Studien visar att en astmatiker som använder en modern snabb- och långverkande luftrörsvidgande astmamedicin vid behov drabbas av färre astmaanfall och använder mindre mängd medicin. De har också fler symptomfria dagar än de som använder en traditionell kort verkande luftrörsvidgande medicin vid behov. I mer än 30 år har astmatiker världen över använt snabb- men kortverkande luftrörsvidgande mediciner vid behov, som terbutalin (Bricanyl) och salbutamol (t ex Ventolin). Resultatet av studien förväntas förändra synen på vidbehovsmedicinering vid astma och leda till att många astmatiker rekommenderas byta ut en kortverkande luftrörsvidgare vid behov mot en snabb- och långverkande vidbehovsmedicin. Ett stort problem för de flesta astmatiker är att de inte i förväg vet när de hamnar i en situation då de skulle behöva effekten av sin luftrörsvidgande vidbehovsmedicin. Det kan handla om att gå i trappor, springa till bussen eller spela fotboll. De traditionella vidbehovsmedicinerna, som t ex Bricanyl och salbutamol, verkar bara i 4- 6 timmar medan den snabb- och långverkande medicinen Oxis behåller effekten i tolv timmar. Med den långverkande luftrörsvidgande medicinen får astmatikern möjlighet till ett tryggare och mer flexibelt liv. - Vad studien lär oss är att oberoende av astmans svårighetsgrad och typ av underhållsbehandling kan en bättre astmakontroll nås då en snabb- och långverkande luftrörsvidgare som Oxis får ersätta de gamla trotjänarna Bricanyl eller salbutamol som vidbehovsmedicin, säger professor Olof Selroos i Lund. Om vidbehovsmedicineringen överstiger 2-3 doser i veckan bör underhållsbehandlingen, framför allt behandlingen med en inhalerad steroid, ses över. Bättre astmakontroll Studien som presenteras i den ansedda tidskriften European Respiratory Journal idag har jämfört den snabb- och långverkande luftrörsvidgande Oxis som vidbehovsmedicin med salbutamol, som är en av de klassiska snabb- men kortverkande vidbehovsmedicinerna för astma. Resultatet är tydligt. De astmatiker som använde Oxis vid behov i studien kunde hålla sjukdomen under bättre kontroll. De hade signifikant längre tid fram till sitt första astmaanfall, de fick färre anfall, hade fler symptomfria dagar och använde mindre mängd medicin jämfört med de astmatiker som fick salbutamol vid behov. Oxis med den verksamma substansen formoterol var överlägsen symtomlindrare i hela den undersökta gruppen. 1000 svenskar deltog i studien I studien RELIEF1 (REal LIfe EFfectiveness of Oxis® Turbuhaler®) deltog 18 124 patienter från 24 länder. Av dessa var mer än 1000 svenskar vid 85 centran runt om i landet. Patienterna representerade alla svårighetsgrader av astmasjukdomen och åldersspannet var från fyra till 91 år. De delades slumpvis in i två grupper. Under sex månader fick patienterna i den ena gruppen kortverkande salbutamol och patienterna i den andra gruppen snabb- och långverkande Oxis som symptomlindrande vidbehovsmedicin. Alla fick sin normala underhållsbehandling under hela studien. Studien leddes av professor Romain Pauwels vid kliniken för lungsjukdomar vid Universitetssjukhuset i Gent i Belgien: - Astmapatienternas mål är att hålla sin sjukdom i schack och samtidigt använda så lite medicin som möjligt, säger han och konstaterar att studien visar att patienter som tar Oxis kommer närmare detta mål än patienter som tar salbutamol. Oxis är effektivt och säkert Oxis uppvisar dosrespons för luftrörsvidgande effekt, vilket betyder att effekten blir större då dosen höjs. Användningen av det snabb- och långverkande Oxis var lika säker som av det kortverkande salbutamol. Biverkningar förekom lika sällan i gruppen som tagit långverkande Oxis som i gruppen som tagit kortverkande salbutamol. Refereser 1.Pauwels RA, Campbell M, Villasante C, Huang S, Lindh A, Petermann W, Schwabe G, Lindmark B, Schwabe G, Lindmark B, Bengtsson T, Sears M R on behalf of the RELIEF study investigators. A comparison of salbutamol and formoterol as a reliever medication in asthma: A worldwide, randomised, effectiveness trial. 2. National Institutes of Health, National Heart Lung and Blood Institute. Global Initiative for Asthma (GINA). Publication number 02- 3659, 2002. http://www.ginasthma.com FAKTA: Formoterol i Oxis är en så kallad 2-agonist som både verkar snabbt (1-3 minuter) och har lång effekt (minst 12 timmar). De kortverkande 2- agonisterna salbutamol ( t.ex. Ventolin) eller terbutalin (Bricanyl) har också snabb effekt men effekten kvarstår under kortare tid (4-6 timmar). Formoterol med sina unika egenskaper att verka både snabbt och länge har nyligen tillerkänts en egen plats bland 2-agonister i de internationella riktlinjerna för astmabehandling i direktivet Global Initiative for Asthma (GINA), som publicerats av National Institutes of Health (NIH) i samarbete med WHO2 För ytterligare information Tommy Ekström, medicinskt ansvarig, AstraZeneca Sverige, tel: 046-33 78 68, mobil: 070-520 78 68, e-post: tommy.ekstrom@astrazeneca.com Ann-Christine Berg, PR-ansvarig, AstraZeneca Sverige, tel: 08-553 260 00, mobil: 0733-35 14 30, ann-christine.berg@astrazeneca.com Mer information i form av bakgrundsmaterial samt bilder finns på www.astrazeneca.se Vill du veta mer om sjukdomen astma? www.astma.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/03/20031103BIT00270/wkr0001.doc Bilaga http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/03/20031103BIT00270/wkr0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/03/20031103BIT00270/wkr0003.pdf

Om oss

AstraZeneca är ett globalt, innovationsdrivet bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel, primärt för behandling av sjukdomar inom tre huvudsakliga terapiområden: cancer, kardiovaskulära sjukdomar, njursjukdomar och metabola sjukdomar och sjukdomar i andningsvägarna. Bolaget är också selektivt aktivt inom autoimmunitet, neurovetenskap och infektion. AstraZeneca bedriver verksamhet i över 100 länder och dess innovativa läkemedel används av miljontals patienter över hela världen. Mer information finns på: www.astrazeneca.com och www.astrazeneca.se

Kontakt