Delårsrapport AstraZeneca PLC för de första nio månaderna och tredje kvartalet 2015

Utvecklingen i sammandrag

Första nio månaderna 2015 Tredje kvartalet 2015
MUSD Förändring i % MUSD Förändring i %
CER[1] Faktisk CER[1] Faktisk
Totala intäkter[2] 18 309 - (8) 5 945 (2) (10)
Rörelseresultat för kärnverksamheten[3] 5 346 - (7) 1 728 7 (2)
Vinst per aktie för kärnverksamheten (Core EPS) USD 3,32 2 (6) USD 1,03 8 (2)
Redovisat rörelseresultat 3 026 31 22 1 170 137 116
Redovisad vinst per aktie USD 1,60 40 30 USD 0,61 237 203
 • Vinst per aktie för kärnverksamheten (Core EPS) har ökat med 2% för de första nio månaderna, vinst per aktie för kärnverksamheten (Core EPS) under tredje kvartalet ökade med 8%
 • Totala intäkter för de första nio månaderna var stabila; bruttomarginalen för kärnverksamheten ökade med 1 procentenhet till 83.3%
 • Den solida försäljningen stöttade fortsatta investeringar i FoU. FoU-kostnaderna för kärnverksamheten ökade 18% under tredje kvartalet, och speglar igångsättandet av flera viktiga cancerstudier.
 • Försäljnings- och administrationskostnader för kärnverksamheten minskade med 3% under tredje kvartalet; ökade med 2% för de första nio månaderna
 • Höjd prognos för helåret 2015 för totala intäkter och vinst per aktie för kärnverksamheten (Core EPS) vid fasta valutakurser

Affärsverksamheten under de första nio månaderna i sammandrag
Tillväxtplattformarna växte med 10% och svarade för 57% av de totala intäkterna:

 1. Andningsvägar: +8%, inklusive 38% försäljningstillväxt på tillväxtmarknaderna under tredje kvartalet
 2. Brilinta/Brilique: +44%; tillväxt i USA under tredje kvartalet med 73%
 3. Diabetes: +26%, inklusive 73% försäljningsökning på tillväxtmarknaderna
 4. Tillväxtmarknader: +12%. Försäljningstillväxt i Kina med 17% (tredje kvartalet 2015: +11%)
 5. Japan: +3 %, med en försäljningstillväxt under tredje kvartalet på 6%

Uppnå ledarskap inom forskningen: Framsteg sedan föregående resultatrapport

Myndighetsgodkännanden Brilinta - tidigare hjärtinfarkt (post-myocardial infarction (MI)) (PEGASUS-studien) (USA)
Accepterande av ansökningar om registrering PT003 - KOL (USA)
Brilinta
- akut kranskärlssjukdom, tidigare hjärtinfarkt (post-MI) (Japan)
AZD9291 - lungcancer (Japan)
Övriga viktiga utvecklingar saxagliptin/dapaglifozin – diabetes typ 2 (USA): Förfrågan om kompletterande information (Complete Response Letter)

AZD9291: Beviljad prioriterad granskning (Priority Review) av FDA och japanska MHLW

Tilldelad FDA Fast Track status: anifrolumab - lupus, tremelimumab - mesoteliom, durvalumab - huvud- och halscancer

Pascal Soriot, koncernchef, kommenterar resultatet:
"Jag är nöjd med framstegen vi gör. Vi fortsätter att fokusera på genomförandet av våra planer för tillväxtplattformarna och forskningsportföljen. Vi har ytterligare arbete att göra när det gäller vår ansökan för saxagliptin/dapagliflozin-kombinationen inom Diabetes, men nyheten om en betydande uppdatering av förskrivningsinformationen för Brilinta följdes av accepterandet av flera ansökningar om registrering och påskyndad granskning inom cancer, andningsvägar och lupus. I synnerhet behöll vi momentum för utvecklingen av vår intressanta cancer-portfölj med fyra prioriterade granskningar (Priority Reviews) och Fast Track status samt stöttande data vid viktiga kongresser.

Dagens uppgradering av helårsprognosen bygger på vårt finansiella resultat för de första nio månaderna, inklusive en vinstökning på 8% i per aktie för kärnverksamheten (Core EPS) under tredje kvartalet. 2016 kommer att bli ett avgörande år för vår strategiska resa när vi ställs inför effekterna av att ensamrätten förloras för Crestor i USA. När vi ser framåt kommer emellertid fortsatt stark utveckling för våra tillväxtplattformar och flera förväntade lanseringar i kombination med vårt ökade fokus på kostnader och kassaflöde, att hjälpa oss att uppväga kortsiktiga motvindar och få AstraZeneca att återgå till hållbar tillväxt."

Prognos helår 2015
Prognosen visas i fasta valutakurser (CER)[1].

Ny Gammal
Totala intäkter I linje med föregående år En minskning med en låg ensiffrig procentuell siffra jämfört med föregående år. (low single-digit percent)
Vinst per aktie för kärnverksamheten (Core EPS) En ökning med medel till hög ensiffrig procentuell siffra (mid to high single-digit) jämfört med föregående år En ökning med en låg ensiffrig procentuell siffra (low single digit percent)

Följande ”non-guidance”-information ges också:
Baserat på genomsnittlig avistakurs under de nio månaderna fram till slutet av september 2015 förväntas de totala intäkterna för helåret 2015 minska med hög ensiffrig procent och vinst per aktie för kärnverksamheten förväntas i huvudsak bli i linje med helåret 2014. Dessutom förväntas majoriteten av alla intäkter från externa samarbeten under 2015 ha blivit realiserade under första halvåret. FoU-kostnaderna för kärnverksamheten förväntas växa i en lägre takt under årets sista kvartal jämfört med de första nio månaderna, och bolaget har åtagit sig att minska försäljnings- och administrationskostnader (SG&A) för helåret 2015 jämfört med föregående år, både i fråga om absolut värde och i förhållande till de totala intäkterna.


Forskningsportfölj: Kommande större händelser

Q4 2015 lesinurad - jikt: Regulatoriskt beslut (USA)
brodalumab - psoriasis: Ansökan om registrering (USA, EU)
durvalumab - lungcancer: Övergripande resultat
Första halvåret 2016 PT003 - KOL: Regulatoriskt beslut (US)
benralizumab - svår astma: Övergripande resultat
Brilinta/Brilique - stroke: Övergripande resultat
AZD9291 - lungcancer: Regulatoriskt besluttremelimumab - mesteliom: Övergripande resultat
Lynparza – bröst cancer: Övergripande resultat
Andra halvåret 2016 Brilinta/Brilique - perifer artärsjukdom: Övergripande resultat saxagliptin/dapaglifozin – diabetes typ 2 (EU): Regulatoriskt beslut beslutcdurvalumab – huvud- & hals cancer: Övergripande resultat
Lynparza - äggstockscancer: Övergripande resultat
CAZ AVI – allvarliga infektioner: Regulatoriskt beslut (EU)

Noter

 1. Samtliga tillväxttal och prognos redovisas i fasta valutakurser (CER) om inte annat anges.
 2. Totala intäkter definieras som produktförsäljning och intäkter från externa samarbeten. Närmare uppgifter om presentationen av totala intäkter, återfinns i information som publicerades av bolaget i mars 2015.
 3. Se Operating and Financial Review i det fullständiga pressmeddelandet på engelska, för en definition av ekonomisk information för kärnverksamheten och en avstämning mellan kärnverksamheten och redovisad ekonomisk information.

Presentation av resultatet
En presentation för investerare och analytiker anordnas av ledningen med början kl. 13.00 (12.00 GMT) i dag. Information om detta finns på www.astrazeneca.com/investors.

Rapportkalender
Bolaget har för avsikt att presentera helårsrapporten för 2015 den 4 februari 2016.

Den fullständiga rapporten på engelska hittar du som en bifogad PDF nedan

Om AstraZeneca
AstraZeneca är ett globalt, innovativt bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel, primärt för behandling av sjukdomar inom områdena hjärta/kärl/metabolism, andningsvägar/inflammation/autoimmunitet, cancer, infektion och neurovetenskap. AstraZeneca är verksamt i över 100 länder och våra innovativa läkemedel används av miljontals patienter världen över.

Mediaförfrågningar
Esra Erkal-Paler UK/Global +44 20 7604 8030
Vanessa Rhodes UK/Global +44 20 7604 8037
Ayesha Bharmal UK/Global +44 20 7604 8034
Jacob Lund Sweden +46 8 553 260 20
Michele Meixell US +1 302 885 2677
Investorförfrågningar
UK irteam@astrazeneca.com
Thomas Kudsk Larsen Oncology +44 7818 524185
Eugenia Litz RIA +44 7884 735627
Nick Stone CVMD +44 7717 618834
Craig Marks Finance +44 7881 615764
Christer Gruvris Consensus Forecasts +44 7827 836825
US
Lindsey Trickett Oncology, ING +1 240 543 7970
Mitchell Chan Oncology +1 240 477 3771
Toll-Free +1 866 381 7277

Key: RIA - Respiratory, Inflammation & Autoimmunity, CVMD - Cardiovascular & Metabolic Disease,
ING - Infection, Neuroscience & Gastrointestinal

Taggar:

Om oss

AstraZeneca är ett globalt, innovationsdrivet bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel, primärt för behandling av sjukdomar inom tre huvudsakliga terapiområden: cancer, kardiovaskulära sjukdomar, njursjukdomar och metabola sjukdomar och sjukdomar i andningsvägarna. Bolaget är också selektivt aktivt inom autoimmunitet, neurovetenskap och infektion. AstraZeneca bedriver verksamhet i över 100 länder och dess innovativa läkemedel används av miljontals patienter över hela världen. Mer information finns på: www.astrazeneca.com och www.astrazeneca.se

Kontakt

Prenumerera

Dokument & länkar