DELÅRSRAPPORT FÖR ANDRA KVARTALET OCH FÖRSTA HALVÅRET 2010

Försäljningen under andra kvartalet ökade med 1 procent i fasta valutakurser (CER) till 8.178 MUSD.

-Försäljningen på marknaderna utanför USA ökade med 5 procent i fasta valutakurser, till stor del till följd av ökningen med 16 procent på tillväxtmarknaderna.

-Försäljningen i USA minskade med 4 procent i fasta valutakurser, huvudsakligen som ett resultat av generisk konkurrens för Toprol-XL, Pulmicort Respules och Casodex.

-Försäljningen av Crestor ökade med 23 procent i fasta valutakurser under andra kvartalet.

Rörelseresultatet för kärnverksamheten uppgick under andra kvartalet till 3.650 MUSD, oförändrat i fasta valutakurser, då ökade intäkter och lägre rörelsekostnader motverkades av lägre övriga rörelseintäkter.

Vinst per aktie för kärnverksamheten (Core EPS) ökade under andra kvartalet med 9 procent i fasta valutakurser till 1,79 USD.

 - Core EPS gynnades av förbättrat finansnetto och en lägre effektiv skattesats jämfört med föregående år.

Redovisad vinst per aktie ökade under andra kvartalet med 22 procent i fasta valutakurser till 1,46 USD.

- Högre omstruktureringskostnader under kvartalet mer än uppvägdes av avsättningar för juridiska kostnader under föregående period.

Patent för Crestor upprätthålls av amerikansk domstol i ett beslut som meddelades den 29 juni 2010.

Styrelsen rekommenderar en utdelning för första halvåret på 0,70 USD. Målet för nettoåterköp av aktier höjs till 2 miljarder USD för 2010 (se sidan 3).

Prognosen för Core EPS för hela året höjs till intervallet 6,35-6,65 USD.

(Tabell återfinns i bifogad pdf)

David Brennan, koncernchef, kommenterar: ”Vårt resultat under andra kvartalet speglar fortsatt stark tillväxt på våra tillväxtmarknader och god utveckling för nyckelprodukterna Crestor, Seroquel och Symbicort. Trots att det kommer att bli mer utmanande att jämföra andra halvåret med tidigare perioder när det gäller intäkter och vinst per aktie för kärnverksamheten, har vi höjt våra resultatmål för helåret”.

Kontaktpersoner för media: Ann-Leena Mikiver (Södertälje) +46 8 553 260 20/+46 707 42 88 36
  Neil McCrae (London) +44 20 7304 5045
  Chris Sampson/Sarah Lindgreen (London) +44 20 7304 5130/5033
  Tony Jewell (Wilmington) +1 302 885 4594
     
Kontaktpersoner för analytiker och investerare:
Karl Hård (London)

+44 20 7304 5322
  Jonathan Hunt (London) +44 20 7304 5087
  Clive Morris (London) +44 20 7304 5084
  Ed Seage/Jörgen Winroth (USA) +1 302 886 4065/+1 212 579 0506

Om oss

AstraZeneca är ett globalt, innovationsdrivet bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel, primärt för behandling av sjukdomar inom tre huvudsakliga terapiområden: cancer, kardiovaskulära sjukdomar, njursjukdomar och metabola sjukdomar och sjukdomar i andningsvägarna. Bolaget är också selektivt aktivt inom autoimmunitet, neurovetenskap och infektion. AstraZeneca bedriver verksamhet i över 100 länder och dess innovativa läkemedel används av miljontals patienter över hela världen. Mer information finns på: www.astrazeneca.com och www.astrazeneca.se

Kontakt

Prenumerera

Dokument & länkar