DELÅRSRAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 2011

Försäljningen under första kvartalet uppgick till 8.292 MUSD, en minskning med 4 procent i fasta valutakurser (CER).

-Försäljningsutvecklingen återspeglar försäljningsbortfall om mer än 550 MUSD till följd av generisk konkurrens och inverkan från myndigheters prisinterventioner.

-Försäljningen på tillväxtmarknaderna ökade med 13 procent i fasta valutakurser.

Rörelseresultatet för kärnverksamheten minskade med 5 procent i fasta valutakurser till 3.678 MUSD.

-I rörelseresultatet för kärnverksamheten ingår en resultatförbättring med 131 MUSD av bruttomarginalen för kärnverksamheten till följd av förlikningen avseende patenttvisterna mellan MedImmune och PDL BioPharma, Inc.

Vinst per aktie för kärnverksamheten (Core EPS) ökade med 10 procent i fasta valutakurser till 2,23 USD.

      - Core EPS under första kvartalet 2011 förbättrades med 0,39 USD till följd av uppgörelser som nåtts mellan myndigheter i Storbritannien och USA angående vissa skatteärenden. Den redovisade effektiva skattesatsen under kvartalet var 11,3 procent (12,3 procent för kärnverksamheten). AstraZeneca bedömer att den redovisade effektiva skattesatsen för hela året blir ca 21 procent.

Redovisad vinst per aktie ökade med 10 procent i fasta valutakurser till 2,08 USD.

Nettokontantutbetalningar till aktieägare ökade under första kvartalet med 57 procent till 3.857 MUSD genom utdelning på 2.646 MUSD och nettoaktieåterköp på 1.211 MUSD.

Förväntad vinst per aktie för kärnverksamheten för hela året höjs till intervallet 6,95-7,25 USD.      

Utvecklingen i sammandrag

  Koncernen Första kvartalet 2011 MUSD Första kvartalet 2010 MUSD Förändring % Fasta valuta-kurser %
  Intäkter 8.292 8.576 -3 -4
  Redovisat        
    Rörelseresultat 3.401 3.643 -7 -7
    Resultat före skatt 3.288 3.519 -7 -6
    Vinst per aktie $2,08 $1,91 +9 +10
 Kärnverksamheten*
    Rörelseresultat 3.678 3.857 -5 -5
    Resultat före skatt 3.565 3.733 -5 -4
    Vinst per aktie $2,23 $2,03 +10 +10
* Finansiell information för kärnverksamheten utgör ett komplement utöver den ordinarie redovisningen, vilken AstraZeneca anser ökar förståelsen av företagets utveckling. Prognosen för 2011 avser kärnverksamheten. Se sidan 9 för en definition av ekonomisk information för kärnverksamheten och för en avstämning mellan kärnverksamheten och redovisad ekonomisk information.

David Brennan, koncernchef, kommenterar: ”Vår försäljningsutveckling under första kvartalet återspeglar den förväntade generiska konkurrensen i USA och Västeuropa, vilken vi delvis uppvägde genom vår fortsatta tvåsiffriga tillväxt på tillväxtmarknaderna. Vi fortsätter att fokusera på att driva verksamhetens resultat så att vi kan investera i utvecklingen av innovativa nya produkter samtidigt som vi ger en attraktiv avkastning till aktieägarna."

Kontaktpersoner för media: Ann-Leena Mikiver (Södertälje) +46 8 553 260 20/+46 707 428836
Neil McCrae (London) +44 20 7604 8236
Abigail Baron (London) +44 20 7604 8034
Tony Jewell (Wilmington) +1 302 885 4594
Kontaktpersoner för analytiker och investerare: Karl Hård (London) +44 20 7604 8123
Jonathan Hunt (London) +44 20 7604 8122
Nicklas Westerholm (London) +44 20 7604 8124
Ed Seage/Jörgen Winroth (USA) +1 302 886 4065/+1 212 579 0506

Om oss

AstraZeneca är ett globalt, innovationsdrivet bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel, primärt för behandling av sjukdomar inom tre huvudsakliga terapiområden: cancer, kardiovaskulära sjukdomar, njursjukdomar och metabola sjukdomar och sjukdomar i andningsvägarna. Bolaget är också selektivt aktivt inom autoimmunitet, neurovetenskap och infektion. AstraZeneca bedriver verksamhet i över 100 länder och dess innovativa läkemedel används av miljontals patienter över hela världen. Mer information finns på: www.astrazeneca.com och www.astrazeneca.se

Kontakt

Prenumerera

Dokument & länkar