Domstol i Storbritannien ogiltigförklarar formuleringspatentet för Seroquel XR®

 

2012-03-22

High Court i Storbritannien har meddelat dom avseende formuleringspatentet som skyddar Seroquel XR® (quetiapin fumarat) tabletter med fördröjd frisättning, och som är föremål för tvist i brittisk domstol. Domstolen fann att formuleringspatentet som skyddar Seroquel XR (marknadsförs som Seroquel XR i Storbritannien) är ogiltigt. Patentet har utmanats av Accord Healthcare Limited, Intas Pharmaceuticals Limited, Hexal AG och Sandoz Limited, Teva UK Limited, samt Teva Pharmaceuticals Industries Limited.

Detta är det första domslut som innebär ett ogiltigförklarande av formuleringspatentet för Seroquel XR. Den 7 mars beslutade distriktsdomstolen i Haag i Nederländerna att formuleringspatentet som skyddar Seroquel XR var giltigt. Beslutet i brittiska High Court är begränsat till Storbritannien och är inte bindande i andra länder. AstraZeneca är part i ett flertal andra tvister relaterade till patent och ensamrätt för Seroquel XR. Förutom i Storbritannien och Nederländerna har domstolsförfaranden slutförts i USA och Spanien, och beslut avvaktas i dessa jurisdiktioner. Mer information kommer att ges löpande i koncernens kvartalsrapporter.

AstraZeneca är besviket över domstolens beslut men fortsätter att med kraft försvara de immateriella rättigheter som skyddar Seroquel XR.

Om AstraZeneca
AstraZeneca är ett globalt, innovativt bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel inom områdena mage/tarm, hjärta/kärl, neurovetenskap, andningsvägar och inflammation, cancer samt infektionssjukdomar. AstraZeneca är verksamt i över 100 länder och våra innovativa läkemedel används av miljontals patienter världen över. För mer information, se www.astrazeneca.se och www.astrazeneca.com.

Kontaktpersoner
Ann-Leena Mikiver, presschef, tel: 08-553 26020, mob: 070-742 88 36
Karl Hård, Investor Relations, tel: +44 207 604 8123, mob: +44 7789 654 364

 

 

Taggar:

Om oss

AstraZeneca är ett globalt, innovationsdrivet bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel, primärt för behandling av sjukdomar inom tre huvudsakliga terapiområden: cancer, kardiovaskulära sjukdomar, njursjukdomar och metabola sjukdomar och sjukdomar i andningsvägarna. Bolaget är också selektivt aktivt inom autoimmunitet, neurovetenskap och infektion. AstraZeneca bedriver verksamhet i över 100 länder och dess innovativa läkemedel används av miljontals patienter över hela världen. Mer information finns på: www.astrazeneca.com och www.astrazeneca.se

Prenumerera