Europeiska patentorganisationen (EPO) meddelar beslut angående kombinationspatentet för Symbicort i Europa

AstraZeneca meddelar idag att den europeiska patentorganisationen, EPO (Technical Board of Appeal) har fattat det slutgiltiga beslutet att det europeiska kombinationspatentet EPB0613371 för Symbicort (formoterol och budesonid) ska ogiltigförklaras, efter överklagande från en grupp generikatillverkare: Liconsa, Miat, Generics UK och Norton Healthcare; men parter i processen är även Chiesi Farmaceutici SpA, Zambon Group SpA och Yamanouchi Europe B.V.

Patentet EPB0613371 omfattar kombinationen Symbicort (formoterol och budesonid) och användningen av denna vid astmabehandling i följande länder: Belgien, Danmark, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Liechtenstein, Luxemburg, Monaco, Nederländerna, Portugal, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland och Österrike. Ursprungligt utgångsdatum var 2012 med förlängning genom tilläggsskydd (SPC) till augusti 2015 i de flesta europeiska länder.

”Även om vi är klart besvikna över dagens beslut från EPO, kommer Symbicort att fortsätta vara en viktig del av vår tillväxtpotential under de kommande åren i Europa och på lång sikt på övriga större marknader, inklusive USA och Japan”, kommenterar AstraZenecas koncernchef David Brennan. ”Vi tror inte att EPOs beslut kommer att ha någon omedelbar effekt inom EU eller påverka patenten i USA eller Japan. I och med att vi nyligen introducerat Symbicort SMART i Europa, har vi en fantastisk möjlighet att förändra astmabehandlingen genom att ge patienter och läkare viktiga nya möjligheter till astmakontroll”.

AstraZeneca kommer med kraft att fortsätta försvara de återstående immateriella rättigheter som skyddar Symbicort. Denna portfölj innehåller även ytterligare patent och patentansökningar för processer, formuleringar, inhalator (Turbuhaler), användning vid KOL och ”vid behovsanvändning” (Symbicort SMART), med utgångsdatum fram till 2019. Förutom dessa patent har Symbicort dataexklusivitet minst till augusti 2010 på de flesta större europeiska marknaderna.

Två beviljade patent (EPB1014993 och EPB1210943) som gäller användningen av Symbicort vid behandling av KOL, är för närvarande under överklagande respektive under invändning.

Den globala försäljningen av Symbicort uppgick under 2006 till 1,18 miljarder USD och i Europa till 1,02 miljarder USD.

Om oss

AstraZeneca är ett globalt, innovationsdrivet bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel, primärt för behandling av sjukdomar inom tre huvudsakliga terapiområden: cancer, kardiovaskulära sjukdomar, njursjukdomar och metabola sjukdomar och sjukdomar i andningsvägarna. Bolaget är också selektivt aktivt inom autoimmunitet, neurovetenskap och infektion. AstraZeneca bedriver verksamhet i över 100 länder och dess innovativa läkemedel används av miljontals patienter över hela världen. Mer information finns på: www.astrazeneca.com och www.astrazeneca.se

Kontakt

Prenumerera