EUs granskning av Syngenta-affären förlängs

EUs GRANSKNING AV SYNGENTA-AFFÄREN FÖRLÄNGS: GENOMFÖRANDE VÄNTAS ANDRA HALVÅRET 2000 AstraZeneca bekräftar idag att europakommissionen har inlett andra fasen i granskningen av den föreslagna avknoppningen och sammanslagningen av agrokemiverksamheten med Novartis växtskydds- och utsädesverksamheter. Den fyra månader långa andra fasen av granskningen löper ut i augusti 2000. Parternas bedömning att affären kommer att slutföras under andra halvan av 2000 är oförändrad. En andra fas i granskningsprocessen förutsågs av parterna när ansökan inlämnades till europakommissionen och det är inte ovanligt vid en affär av denna storlek. Båda parter fortsätter ett nära samarbete med kommiss- ionen under granskningsprocessen. Kontaktpersoner: Staffan Ternby, 08-553 261 07 Mikael Widell, +44 171 304 5030/ +44 7715 011140 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/21/20000321BIT00890/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/21/20000321BIT00890/bit0002.pdf

Om oss

AstraZeneca är ett globalt, innovationsdrivet bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel, primärt för behandling av sjukdomar inom tre huvudsakliga terapiområden: cancer, kardiovaskulära sjukdomar, njursjukdomar och metabola sjukdomar och sjukdomar i andningsvägarna. Bolaget är också selektivt aktivt inom autoimmunitet, neurovetenskap och infektion. AstraZeneca bedriver verksamhet i över 100 länder och dess innovativa läkemedel används av miljontals patienter över hela världen. Mer information finns på: www.astrazeneca.com och www.astrazeneca.se

Kontakt

Prenumerera

Dokument & länkar