Nexium® överlägset lansoprazol i de första jämförande kliniska studierna

NEXIUM ÖVERLÄGSET LANSOPRAZOL I DE FÖRSTA JÄMFÖRANDE KLINISKA STUDIERNA Resultaten har nu kommit från de direkt jämförande kliniska studierna mellan AstraZenecas nya protonpumpshämmare, Nexium (esomeprazol), och konkurrentpreparatet lansoprazol (Lanzo). Resultaten presenterades idag vid United European Gastroenterology Week (UEGW) i Amsterdam. Nexium uppvisade signifikant (p=0,0001) högre läkningsfrekvens vid esofagit än lansoprazol.1 Viktigare var dock att Nexium gav signifikant högre läkningsfrekvens för alla patienter, även patienter med mer betydande skador. Den läkande effekten hos lansoprazol avtog avsevärt vid ökande svårighetsgrad av esofagit. Omkring en tredjedel av de 50 miljoner européer och 21 miljoner amerikaner som lider av gastroesofageal refluxsjukdom drabbas av skador på matstrupen till följd av ofta återkommande uppstötningar av magsyra, och de behöver då behandling med protonpumpshämmare för att halsbrännan skall upphöra och läkning kunna ske.2 Resultaten från dessa studier indikerar att om alla patienter med esofagit skulle behandlas med Nexium istället för med lansoprazol, så skulle ytterligare 580 000 européer och 239 000 amerikaner uppnå läkning inom en behandlingsperiod, vilket skulle eliminera kostnaderna för fortsatta läkarinsatser, uppföljande undersökningar och upprepad behandling med protonpumpshämmare. "Vi har redan uppnått 13,3 procents marknadsandel av nya recept för protonpumpshämmare i USA, efter endast sju månader, och 6 procent i värde av den totala marknaden för protonpumpshämmare i de europeiska länder där lansering skett tidigt. Vi har nu kunnat ge en fullständig bild av effekten hos Nexium, och jag är övertygad om att Nexium kommer att öka sin marknadsandel tack vare dessa mycket positiva resultat", kommenterade dr Martin Nicklasson, chef för terapiområdet mage/tarm vid AstraZeneca. Resultatet av studierna erhölls genom en randomiserad, dubbelblind prövning vid flera kliniker, med deltagande av 5241 vuxna patienter som efter endoskopi fått diagnosen erosiv esofagit. Patienterna fick antingen Nexium 40 mg eller lansoprazol 30 mg, en gång dagligen under åtta veckor. Nexium hade bättre läkningseffekt än lansoprazol på erosiv esofagit under åttaveckorsbehandlingen (p=<0,0001). Vid slutet av prövningen hade ytterligare 100 patienter blivit läkta av Nexium jämfört med lansoprazol. Nexium gav också större och snabbare lindring av halsbränna, det primära symptomet vid erosiv esofagit. "Vi är mycket nöjda med resultaten, men efter att ha konstaterat att Nexium är klart bättre än Losec så var vi säkra på att Nexium skulle vara kliniskt överlägset alla andra protonpumpshämmare", tillade dr Nicklasson. "Vi vet från pH-undersökningarna att Nexium håller nere syraproduktionen mer effektivt än alla andra protonpumpshämmare, vilket gör att det är rimligt att förvänta sig att Nexium skulle vara bättre på att läka skador på matstrupen än andra protonpumpshämmare", förklarar professor Peter Kahrilas, en av de ansvariga för den jämförande studien, verksam vid Northwestern University Medical School, Chicago, USA. "Nexium är det logiska förstahandsvalet för alla patienter med esofagit", konstaterade professor Kahrilas. Nexium säljs i följande europeiska länder: Danmark, Finland, Holland, Irland, Island, Luxemburg, Norge, Portugal, Schweiz, Storbritannien, Sverige, Tyskland och Österrike. Kontaktpersoner: Media: Staffan Ternby, tel: 08-553 261 07 Helen Mills, P R Manager GI, tel: +44 1625 519 514, mobil: +44 780 307 9354 Steve Brown, tel: +44 20 7304 5033 Investor Relations: Staffan Ternby, tel: 08-553 261 07 Jörgen Winroth, tel: +1 609 896 4148 Mina Blair Robinson, tel: +44 207 304 5084 För ytterligare information om Nexium, besök gärna vår interaktiva hemsida: www.nexiumpressoffice.com. Referenser: 1. Castell D, Kahrilas P, Richter J, et.al. Esomeprazole provides more effective healing than lansoprazole in GERD patients with erosive esophagitis. Accepted for presentation at the UEGW, Amsterdam, 6-10 October, 2001. 2. Nebel O, Fornes M, Castell D. Symptomatic gastroesophageal reflux: incidence and precipitating factors. American Journal of Digestive Diseases, 1976; 21(11): 953-6. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/09/20011009BIT00750/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/09/20011009BIT00750/bit0002.pdf

Om oss

AstraZeneca är ett globalt, innovationsdrivet bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel, primärt för behandling av sjukdomar inom tre huvudsakliga terapiområden: cancer, kardiovaskulära sjukdomar, njursjukdomar och metabola sjukdomar och sjukdomar i andningsvägarna. Bolaget är också selektivt aktivt inom autoimmunitet, neurovetenskap och infektion. AstraZeneca bedriver verksamhet i över 100 länder och dess innovativa läkemedel används av miljontals patienter över hela världen. Mer information finns på: www.astrazeneca.com och www.astrazeneca.se

Kontakt

Prenumerera

Dokument & länkar